Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Lapiņsēnes

Graudcepurītes
 

Mazas (tipiskais diametrs tikai daži cm) dažādu krāsu lapiņsēnes ar sīkgraudainu cepurītes virsu, ar baltām vai gandrīz baltām lapiņām un ar patievu, izzūdoša gredzena apjoztu kātiņu cepurītes krāsā. Aug uz meža nobiru slāņa. Sastopamība - no ļoti bieži līdz reti. Dažas ir ēdamas, citas - ne.

Balstoties uz pētījumiem molekulārā līmenī, dažas graudcepurīšu ģints (Cystoderma) sugas ir mūsdienās pārceltas uz jaunu ģinti (Cystodermella), taču šai ģintij vēl nav sava latviskā nosaukuma; tādējādi mums arī šīs sēnes joprojām ir un paliek graudcepurītes. (Mainītais latīniskais nosaukums attiecīgajām sugām ir dots pēc slīpsvītras.)


Dzeltenā graudcepurīte
Cystoderma amianthinum

Maza (2-5 cm), ar smalki graudainu (tik smalki, ka šādā foto nevar saskatīt) un radiāli rievotu cepurīti zeltaini dzeltenā krāsā.

Kātiņu apjož necils, ātri izzūdošs gredzens. Virs tā kātiņš ir gluds, zem tā - graudains.

Smakojošā graudcepurīte
Cystoderma carcharias

Maza (3-6 cm), ar graudainu un radiāli rievotu cepurīti zaļganīgi pelēkā vai līdzīgā krāsā ar sārtu toni (šeit: ne īpaši tipiskā).

Kātiņu apjož diezgan plats ādains piltuvveida gredzens.
Virs tā kātiņš ir gluds, bet zem tā - graudaini zvīņains.

Cinobrsarkanā graudcepurīte
Cystoderma terrei / Cystodermella cinnabarina

Pamaza (3-7 cm), ar smalki graudainu (tik smalki, ka šādā foto nevar saskatīt) cepurīti koši cinobrsarkanā vai līdzīgā krāsā.

Kātiņam ir pavisam necils, ātri izzūdošs gredzens. Virs tā kātiņš ir gluds, zem tā - sīkzvīņains.
(Eksemplāriem, kas redzami augšējā attēlā, zvīņainums ir gandrīz izzudis vecuma un lietus dēļ.)

Rūsas graudcepurīte
Cystoderma granulosum / Cystodermella granulosa

Maza (3-5 cm), ar izteikti graudainu cepurīti rūsas brūnā vai līdzīgā krāsā, ar augļķermeni ieskāvušā plīvura atliekām gar malu.

Kātiņš ir zvīņaini šķiedrains, ar visai ātri izzūdošu gredzenu.

 Citas graudcepurīšu sugas Latvijā nav konstatētas.


Šī ir ģints atainojuma pagaidu versija. Nākotnē tā tiks aizstāta
ar izvērstāku - pārskata lappusi plus savu lappusi katrai sugai.

Lapiņsēnes