Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Lapiņsēnes

Izspūrusī zvīnene
Spurainā zvīnene Pholiota squarrosoides Papeļu zvīnene
 

Neliela (caurmērs 3-8 cm) lapiņsēne ar gandrīz baltu cepurīti, kura nobārstīta ar asām, atspūrušām, nereti pat āķveidā saliektām brūnām zvīņām. Lapiņas sablīvētas, sākumā krēmkrāsā, ar laiku brūnē. Pavisam jaunai sēnei tās aizklāj gandrīz balts plīvurs, kura paliekas vēlāk izveido gredzenu. Zem tā arī kātiņu klāj zvīņas. Aug rudenī ceros uz lapukoku kritalām un celmiem. Sastopama ievērojami retāk nekā stipri līdzīgā spurainā zvīnene. No tās atšķiras ar cepurītes virsas un mīkstuma gaišo krāsu, ar asākām zvīņām un cepurītes virsmiziņas lipīgumu, kā arī nesmaržīgumu. Neēdama.

Izspūrusī zvīnene aug ciešās grupās un čemuros uz kritalām un celmiem. Nereti ir uzreiz atšķirama no spurainās zvīnenes pēc daudz gaišākās krāsas.

Spuras izspūrušajai zvīnenei ir uzkrītoši asākas nekā spurainajai zvīnenei un atstāvošākas no cepurītes. Ne viena vien spura ir saliekta pilnīgi āķveidā.

 

Pavisam jaunām izspūrušajām zvīnenēm cepurītes ir tikpat kā lodveidīgas.

Izspūrušajai zvīnenei spuraina ir ne vien cepurīte, bet arī laba daļa kātiņa.

 
Spurainā zvīnene

Zvīnenes

Papeļu zvīnene
 
 

Lapiņsēnes