Vietnes sadaļas

Citādās 

Smailais lāčpurns
Parastais lāčpurns Morchella conica Zvana lāčpurns
 

Pavasarī augoša samēra neliela (tipiski <10 cm augsta) askusēne ar šūnveidīgi sakrokotu, apm. konisku (vai vismaz nedaudz nosmailinātu) cepurīti tumši pelēkbrūnā (visai reti - iedzelteni brūnā) krāsā; ar bālganu vai dzeltenīgu kātiņu, kurš augšgalā ir uzkrītoši tievāks nekā cepurīte. Krokojuma garensieniņas ir puslīdz taisnas (vertikālas), bet šķērssieniņas - samērā haotiskas, tā ka šūnas krietni atšķiras pēc lieluma un formas. Gan cepurīte, gan kātiņš ir dobi; tie saauguši kopā visā cepurītes augstumā. Aug aprīlī un maijā (pēc mūsu vērojumiem, nedaudz agrāk nekā parastais lāčpurns) jauktos mežos, zālainos laukumiņos, dārzos utt., gandrīz vienmēr - grupās. Sastopama pareti. Ēdama, taču pirms cepšanas ieteicams neilgi pavārīt.

Smailā lāčpurna cepurītei ir šūnveidīgi sakrokota. Krokojuma garensieniņas (vertikālās) ir puslīdz taisnas, turpretī šķērssieniņas - salīdzinoši haotiskas.
Cepurīte parasti ir tumši pelēkbrūna, tomēr dažādiem eksemplāriem tonis var būt diezgan atsķirīgs.

Smailā lāčpurna cepurīte var būt gan tiešām smaila (augstāk), gan stipri noapaļota (šeit), gan nošķiebta, tomēr visumā tās forma ir puslīdz regulāra.
 Kātiņš augšgalā ir daudz tievāks nekā cepurīte (pa kreisi).

Smailais lāčpurns atšķiras pēc uzbūves no dažas līdzīgas
sēnes ar to, ka cepurīte tam ir saaugusi ar kātiņu it visā
augstumā  (turpretī zvana lāčpurnam tā ir saaugusi tikai
apmēram pusē no augstuma,  bet parastajam ķēvpupam
 - vienīgi pie pašas galotnes). No daudzējādā ziņā līdzīgā
augstā lāčpurna smailais lāčpurns, savukārt, atšķiras
ar to, ka kātiņš augšā ir krietni tievāks nekā cepurīte;
bez tam smailais lāčpurns ir stipri mazāks par augsto.

 Pamatojoties uz pētījumiem molekulārā līmenī, dažos pēdējos gados lāčpurnu ģints sistemātika un taksonomija ir daļēji mainījusies.
 No sēņotāja skatpunkta šīm akadēmiska rakstura izmaiņām nav it nekādas nozīmes, tādēļ mūsu vietnē pagaidām ir saglabāta vecā.


No  iepriekšējo  gadu  hronikām

Smailo lāčpurnu loms no platībā nelielas, taču ražīgas atradnes mežmalā (2014).

Smailais lāčpurns starp izcirstām eglēm, atstātiem bērziem un krūmāju (2015).

Parastais lāčpurns

 Lāčpurni (4)

Zvana lāčpurns
 

Citādās