Vietnes sadaļas

Lapiņsēnes

Dižsardzenes
 

Dižsardzenes ir izmēros vidējas, lielas vai pat ļoti lielas lapiņsēnes ar baltu līdz gaiši brūganpelēku un zvīņām (lielākoties tumšākām) nosētu cepurīti; ar baltām, cieši novietotām un brīvām (kātiņam nepievienotām) lapiņām; ar gludu vai sīkzvīņainu, augšup-lejup pārbīdama gredzena apjoztu kātiņu; ar baltu (vismaz sākotnēji) mīkstumu. Aug vasarā un rudenī dažāda sastāva mežos. Sastopamība - no bieži līdz ļoti reti. Gandrīz visas ir ēdamas.

Kādreiz visas tagadējās dižsardzenes bija ietilpinātas saulsardzeņu (Lepiota) ģintī, taču jau XX gadsimta vidū tika pamatoti pārceltas pašas uz savu ģinti.

Balstoties uz pētījumiem molekulārā līmenī, dažas sugas no dižsardzeņu ģints (Macrolepiota) mūsdienās ir pārceltas uz citu ģinti (Chlorophyllum); atbilstoši mainījušies sugu latīniskie nosaukumi (jaunie doti pēc slīpsvītras). Latviskā nosaukuma šai ģintij pagaidām nav, tā ka mums visas dižsardzenes joprojām ir un paliek dižsardzenes.

Mūsdienās viena suga no dižsardzeņu ģints (Macrolepiota), atbilstoši sporu krāsai un dažām citām īpašībām, ir pārcelta uz sārtsporeņu ģinti (Leucoagaricus); atbilstoši mainījies sugas latīniskais nosaukums (jaunais dots pēc slīpsvītras). Tomēr latviskais nosaukums joprojām tiek saglabāts vecais, tāpēc suga ir atstāta arī šajā lappusē.

 

Klikšķinot uz galerijas attēla vai sugas nosaukuma, var nokļūt pie sugas ilustrēta apraksta kādā no mūsu vietnēm - fungi.lv vai senes.lv.

Trim izplatītākajām dižsardzenēm, kuras figurē sīkattēlu pirmajā rindā, sugu apraksti ir sniegti mūsu vietnē fungi.lv un katrs ietver vairākas bagātīgi ilustrētas lappuses. Četrām daudz retākajām dižsardzenēm, kuras figurē sīkattēlu otrajā un trešajā rindā, sugu apraksti ir tepat senes.lv un katrs sastāv tikai no vienas ilustrētas lappuses.
Lielā dižsardzene
Macrolepiota procera
Milzīga (līdz 30 cm ø, 35 cm augsta). Ēdama pat jēla.
Sarkstošā dižsardzene
Macrolepiota rhacodes / Chlorophyllum rhacodes
Apmēram divreiz mazāka nekā lielā. Griezumā sarkst.
Dārza dižsardzene
Macrolepiota bohemica / Chlorophyllum brunneum
Sarkstošās lielumā. Aug siltumnīcās, skudrupūžņos.Sēnalainā dižsardzene
Macrolepiota excoriata
Vidēja (ø ~12 cm), ar pauguriņu cepurītes vidū. Reta.
Paugurainā dižsardzene
Macrolepiota mastoidea
Vidēja (ø ~10 cm), ar pauguru cepurītes vidū. Ļoti reta.
Konrada dižsardzene
Macrolepiota konradii
Vidēja (ø ~10 cm). Ārkārtīgi reta: Latvijā atrasti 2 eks.
 
 
Meiteņu dižsardzene
Macrolepiota nympharum / Leucoagaricus nympharum
Neliela (ø ~8 cm), ar baltām 3-stūra zvīņām. Visai reta.

 Citas dižsardzeņu sugas Latvijā nav konstatētas.

Brīdinājums. Latvijā vēl nav konstatēta suga Chlorophyllum molybdites, kuru latviski varētu nodēvēt (taksonomiskā ziņā nekorekti, toties ērti) par zaļlapiņu dižsardzeni. Tā ir nopietni indīga Ziemeļamerikas suga, kura pēdējos gados konstatēta arī šaipus Atlantijas okeāna – Skotijā un Kiprā, tā ka agrāk vai vēlāk ir sagaidāma arī Latvijā.

 

Vēl no mūsu fotoarhīva

Lielās dižsardzenes neparasti ciešā grupā Tukuma kapos (2008.g.).

Lapiņsēnes