Vietnes sadaļas

Lapiņsēnes

Meiteņu dižsardzene
Konrada dižsardzene Macrolepiota nympharum (syn. M. puellaris) / Leucoagaricus nympharum  
 

Neliela lapiņsēne (cepurītes diametrs 5-8 cm, kātiņa garums līdz 15 cm), kurai uz baltās cepurītes arī zvīņas ir baltas, turklāt trijstūra formas un ar uzliektiem galiem, reizēm pat āķveidā. Lapiņas ar laiku viegli sārtojas. Kātiņš ir gluds, to apjož gredzens, kurš, tāpat kā citām dižsardzenēm, ir brīvi pārbīdams. Aug rudens pusē zem skujkokiem (reizēm uz skudrupūžņiem). Skaitījusies ļoti reta, iekļauta Aizsargājamo sugu sarakstā. Ēdama.

Mūsdienās ir no dižsardzeņu ģints (Macrolepiota) pārcelta, atbilstoši sporu krāsai un dažām citām īpašībām, uz sārtsporeņu ģinti (Leucoagaricus); attiecīgi ir mainījies sugas latīniskais nosaukums (jaunais dots pēc slīpsvītras). Taču latviskais nosaukums, tāpat kā vairākumam citu šādi pārvietotu sugu, joprojām tiek saglabāts vecais.

 

Pirmo reizi Latvijā konstatējis Vilis Lūkins 1972. gadā Talsu novada Laucienes pagastā pie Šķēdes. Līdz 2020. gadam beigām bija atrasta vēl apm. divdesmit citās vietās. 2021. gadā bija vērojams ļoti spējš sastopamības pieaugums - gan pēc atradņu skaita, gan pēc vienuviet izaugušo eksemplāru skaita. Taču šāda parādība bija pārejoša.

Meiteņu dižsardzenei cepurītes zvīņas ir trijstūrainas, ar uzliektiem galiem (reizēm pat āķveidā) un baltas. Tādēļ gandrīz balta šķiet arī visa cepurīte.

Meiteņu dižsardzene aug zem skujkokiem. Reizēm sastopama uz skudrupūžņiem, tomēr daudz biežāk - uz augsni klājošā meža nobiru slāņa (zemāk).

Meiteņu dižsardzene, lai arī kopumā ir reta, reizēm aug prāvos baros (it īpaši - labvēlīgos gados).

Meiteņu dižsardzenei lapiņas sākumā ir baltas, bet vēlāk viegli sārtojas (šajā foto blāvo sārtumu 
pārmāc apgaismojuma zaļganīgums, kuru attēla pēcapstrādes gaitā nav izdevies pilnībā novērst).
Gredzens ap kātiņu, gluži kā citām dižsardzenēm, ir kustināms - pabīdāms gan augšup, gan lejup.

Šīs lappuses foto ir no mūsu uzietas atradnes Gaujas nacionālajā parkā (Siguldas apkārtnē virs Ragankatla),
Daces Cabes uzietas atradnes Lielplatones pagastā un Agra Kvedera uzietas atradnes Tērvetes dabas parkā.

Pateicamies Dacei Cabei un Agrim Kvederam par viņu uzņemtajām fotogrāfijām un atļaujām tās šeit publicēt!

Konrada dižsardzene

Dižsardzenes

 
 
 

Sārtsporenes

 
 
 

Lapiņsēnes