Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2019

Atradumi 2019 (8): jauna mušmiru suga u.c.
Mycological findings in October 2019
 

Šajās lappusēs tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai senes.lv sadarbības partneriem. Pretstatā agrākajām hronikām, vairs tikpat kā neatspoguļojam ikdienišķās norises sēņu valstībā, jo tās ik gadu ir vairāk vai mazāk līdzīgas.

 
Janv. – febr. Marts – apr. Maijs (viss) Jūnijs (viss) Jūlijs (viss) Augusts Septembris Oktobris Nov. – dec.


 
 

Ļoti retajai ligzdenīšu dzimtas sēnītei Nidularia deformis vien dažus milimetrus lielajā apvalkā satilpušas desmitiem sīksīku "oliņu" ar sēnes sporām.
Šī sugas atradne Rīgas zaļajā zonā (Biķernieku mežā) ir, domājams, viena no nedaudzajām jau agrāk pamanītajām, tikai mūsu nejauši otrreiz uzieta.

 
 

Lai arī rumpuču skrimslene fugurē Aizsargājamo sugu sarakstā, reāli
tā nav pārāk reta, turklāt parasti, ja reiz aug, tad uzreiz prāvā skaitā.
Taču šī atradne, ko pie Priekuļu biatlona trases uzgājusi Līva Tomsone,
izceļas ar to, ka sēnes gandrīz viendabīgā blīvumā noklāj plašu apvidu.

Papes ezera apkārtnē Nikolajs Savenkovs pamanījis neparastu mušmiri,
kura, kā neatkarīgi viens no otra izsecinājuši eksperti no Dabas muzeja
un vietnes senes.lv,  ir Latvijā iepriekš nemanītā dzeltenā mušmire.
Nelielā teritorijā atradējs redzējis vairākus desmitus sugas eksemplāru.

 

Pateicamies Līvai Tomsonei par šo fotoattēlu! Tā pēcapstrāde veikta senes.lv, taču,
nepārzinot fotoierīces īpatnības, precīzi atveidot dabiskos krāsu toņus nav izdevies.

Pateicamies Nikolajam Savenkovam par šo foto! Tā pēcapstrāde ir veikta senes.lv;
par cik neesam šo sugu redzējuši dabā, krāsu toņi attēlā var būt mazliet neprecīzi.

 
 

Uz sūnām augstsprieguma elektrolīnijas stigā izaugusi zemes sūneklene, kura, atšķirībā no joslainās sūneklenes, ir mūsu zemē ļoti reti sastopama:
šī atradne Inčukalna novada ziemeļaustrumos, iespējams, ir tikai ceturtā Latvijā konstatētā.

 
 

Lai gan zemes pūkaine ir vēlā rudenī visai bieži sastopama sēne, tā nekādi
nav "pilsētniece". Tomēr te tā redzama raženi saaugusi pašā pilsētas (tiesa,
ne lielas) centrā, tieši 100 metru no dzelzceļa stacijas un autoostas durvīm.

 

 
Janv. – febr. Marts – apr. Maijs (viss) Jūnijs (viss) Jūlijs (viss) Augusts Septembris Oktobris Nov. – dec.
 

Vietnes sadaļas