Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2019

Atradumi 2019 (1): draudzīgi kopā ar sniegu!
Mycological findings in January and February 2019
 

Šajās lappusēs tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai senes.lv sadarbības partneriem. Pretstatā agrākajām hronikām, vairs tikpat kā neatspoguļojam ikdienišķās norises sēņu valstībā, jo tās ik gadu ir vairāk vai mazāk līdzīgas.

 
Janv. – febr. Marts – apr. Maijs (viss) Jūnijs (viss) Jūlijs (viss) Augusts Septembris Oktobris Nov. – dec.


 
 

Lai arī salu un sniegu pārdzīvojušas austeru sānauses laikā ap gadu miju nav nekas īpašs, ir prieks tās uzlūkot jaunā sēņu gada pašā pirmajā dienā!

 
 

Nekas īpašs ziemā nav arī augu gadu sastopamā dzeltenā receklene. Taču šīs vizuāli izceļas ar atrašanās vietu: uz sniegota zara augstu virs ielas.
Kā jau šai recekleņu sugai pienākas, tās izaugušas uz kādas vaskaines (šķiet, ozolu), kuras tumšie augļķermeņi ir noklājuši pamatīgu daļu no šī zara.

 
 

Šī oranžo pusloceņu atradne, kura iepriekšējos gados ne ar ko neizcēlās, šoziem pārsteigusi ar neparastu ražīgumu (attēlā ir ietverta tikai neliela
vizuāli iespaidīgā daļa). Iepriecinošs fakts, jo kādreiz tik ārkārtīgi ražīgā atradne 2¼ km atstatu ir pēc divu gadu nīkuļošanas izbeigusies pavisam...

 
 

Smadzeņveida receklene 15 gados kopš pirmā novērojuma Latvijā jau
ir pilnībā zaudējusi retuma statusu. Tomēr tik izteiksmīgi smadzeņveidīgs
eksemplārs kā šis gadās visai reti. Labajā pusē ešosajai (neapkaltušajai)
sēnes daļai pat saskatāma itkā abas smadzeņu puslodes atdaloša rieva!

Ragveida kalocera ir Latvijā jau sen jo sen zināma visu gadalaiku sēne.
Taču šīs īpaši priecēja aci, atrazdamās starp koši zaļām sūnām uz celma,
kuru savukārt ieskāva tīri balts, no saules vēl necietuša sniega klājiens.

 

 
Janv. – febr. Marts – apr. Maijs (viss) Jūnijs (viss) Jūlijs (viss) Augusts Septembris Oktobris Nov. – dec.
 

Vietnes sadaļas