Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Lapiņsēnes

Bērzlapes
 

Bērzlapes ir mazu, vidēju vai lielu izmēru lapiņsēnes ar dažādu krāsu cepurītēm, taču ar visām kopīgu iezīmi (izņemot vienai): lapiņu birzīgumu. Vienas sugas bērzlapes ir ēdamas pat jēlas, daudzas ir uzreiz cepamas, virkne citu, kuras ir mēreni sīvas (dažas no tām - arī mazliet indīgas), ir neilgi jāpavāra šī sīvuma un indīguma novēršanai. Tikai pavisam nedaudzu sugu bēzlapes paliek neēdamas pat tad, ja tās pamatīgi novāra.

Latvijā ir konstatētas apmēram 150 bērzlapju sugu vai to varietāšu (tādas gan ir samērā nedaudzām sugām), bieži vien savā starpā tik līdzīgas, ka bez mikroskopēšanas ir atšķiramas tikai pēc kādas smalkas pazīmes. Tāpēc pat nemēģinām pilnībā atspoguļot visu šo lielo daudzveidību. Tā kā bērzlapes līdz šim nav bijusi mūsu augstākā prioritāte, atainoto sugu klāsts ir arī diezgan neviendabīgs: no vienas puses, trūkst pat daža samērā bieži sastopama bērzlape, no otras puses, ir pārstāvētas dažas ļoti retas sugas. (Jaunās sezonas gaitā centīsimies situāciju izlīdzināt.)

Par cik parastam sēņotājam ir nereāli apgūt bērzlapju sugu daudzveidību, praktiski vienkāršākais ir iepazīt nedaudzās neēdamās sugas un tās neievākt, bet visas pārējās pirms tālākās gatavošanas neilgi pavārīt. Lai atpazītu tās bērzlapes, kuras tomēr var uzreiz cept (nenovārot), tām vēl jēlām ir jānolauž mazs gabaliņš (ar lapiņām!), jāpakošļā un jāizspļauj. Ja tam ir sīva garša, tad bērzlape būs jānovāra, ja nav - to var uzreiz cept.

 

Klikšķinot uz galerijas attēla vai sugas nosaukuma, var nokļūt pie sugas ilustrēta apraksta kādā no mūsu vietnēm - fungi.lv vai senes.lv. Pievērsiet uzmanību, ka vietnes fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildlappuses ar fotoattēliem un skaidrojumiem!
Bez tam īpašā senes.lv papildlappusē dažas bērzlapju sugas ir raksturotas īsumā - tikai mazliet detālāk nekā šajā ģints pārskata lappusē.
Plankumainā bērzlape
Russula vesca
Bieži sastopama bērzlape. Ir ēdama pat jēla. Pacieta.
Purva bērzlape
Russula paludosa
Bieži sastopama bērzlape. Lapiņas vēlams noplaucēt.
Zilzaļā bērzlape
Russula aeruginea
Bieži sastopama bērzlape. Lai nebūtu sīva, jānovāra.Dzeltenā bērzlape
Russula claroflava
Ļoti bieži un agri sastopama bērzlape. Uzreiz cepama.
Baltā bērzlape
Russula delica
Bieži sastopama bērzlape. Uzreiz cepama. Negaršīga?
Okerdzeltenā bērzlape
Russula ochroleuca
Bieži sastopama bērzlape. Dažkārt ir sīva un jānovāra.Lundella bērzlape
Russula lundelli
Pareti sastopama bērzlape. Nedaudz sīva, ir jānovāra.
Sīvā bērzlape
Russula emetica
Pabieži sastopama bērzlape. Sīva pat pēc vārīšanas.
Kūmu bērzlape
Russula consobrina
Pareti sastopama bērzlape. Ar sliktu garšu un smaržu.Balējošā bērzlape
Russula exalbicans
Bieži sastopama bērzlape. Lapiņu sīvuma dēļ jānovāra.
Liesmainā bērzlape
Russula rhodopus
Bieži sastopama bērzlape. Sīvuma dēļ jānovāra.
Rožsārtā bērzlape
Russula rosea
Reti sastopama bērzlape. Krāsa variē. Uzreiz cepama.Vājsmirdīgā bērzlape
Russula subfoetens
Bieži sastopama prāva bērzlape. Sīvuma dēļ jānovāra.
Siļķu bērzlape
Russula xerampelina
Bieži sastopama bērzlape. Dažādām varietātēm ir ļoti dažāda krāsa, taču visas smaržo pēc siļķēm. Jānovāra.Zeltainā bērzlape
Russula aurata
Samērā reti sastopama koša bērzlape. Uzreiz cepama
Violetzalā bērzlape
Russula cyanoxantha
Diezgan reti sastopama liela bērzlape. Uzreiz cepama.
Mainīgā bērzlape
Russula decolorans
Ļoti bieži sastopama bērzlape. Uzreiz cepama.


Melnganā bērzlape
Russula nigricans
Pabieži sastopama bērzlape. Jānovāra (sīvas lapiņas!).
Melnbaltā bērzlape
Russula albonigra
Diezgan reti sastopama paliela bērzlape. Nav garšīga.
Tumšā bērzlape
Russula adusta
Diezgan bieži sastopama bērzlape. Parasti ir tārpaina.Apsarmotā bērzlape
Russula pruinosa
Ārkārtīgi reti sastopama bērzlape. Uzreiz cepama.
Miega bērzlape
Russula veternosa
Ārkārtīgi reti sastopama bērzlape. Sīvuma dēļ jānovāra.
Rūgtenā bērzlape
Russula amarissima
Ārkārtīgi reti sastopama bērzlape. Ļoti rūgta, neēdama.


Asinssarkanā bērzlape
Russula sanguinea
Bieži sastopama bērzlape. Sīvuma dēļ jānovāra.
Oldzeltenā bērzlape
Russula vitellina
Neliela reti sastopama bērzlape. Uzreiz cepama.

Abām pēdējām bērzlapēm detālāki ilustrētie apraksti tiks pievienoti vistuvākajās dienās.

Dažas bērzlapes īsumā (9 sugas)

 

Lapiņsēnes