Vietnes sadaļas

Lapiņsēnes

Elija mušmire: atradnes Latvijā

Amanita eliae

# Vieta (administratīvā teritorija) Vieta (ģeogrāfiskie orientieri) Gads, mēn. Eks. Novērotājs Foto Informācijas avots Piezīmes
Ventspils nov., Usmas pagasts Usmas ezera Moricsalā 1930 jūlijs
1969 sept.
?
?
F.E.Štolls
Tatjana Erdmane
–
–
F.E.Štolla grāmata
V.Lūkina grāmata
Pēc V.Lūkina, 1.reizi - Kārlis Kupfers, 1931
Krāslavas nov., Kalniešu pagasts pie Podgurjes strauta ietekas 1995 sept. 1 Inita Dāniele – novērotājs personīgi  
Siguldas nov., Siguldas pagasts¹ pie vecā ceļa pār Lorupes gravu 2014 sept. 1 Edgars Mūkins + novērotājs personīgi Kopš 2015 nav manīta
4² Dagdas nov., Andrupenes pagasts Andrupenes lauku sēta (atnesta) 2016 aug. 2 (Edgars Mūkins) + novērotājs personīgi Suga nav 100% droša²
5 Talsu nov., Laucienes pagasts Šķēdes dižskābaržu audze 2019 aug. 1 Inita Dāniele + novērotājs personīgi  
6 Madonas nov., Mārcienas pagasts pie Celmiņiem 2019 okt. 1 Inita Dāniele + novērotājs personīgi  

 

¹ Uz robežas ar Krimuldas novada Krimuldas pagastu (par dažiem metriem uz vienu vai otru pusi).
² Divi eksemplāri pamanīti starp sēnēm, kuras bija atnestas uz izstādi Andrupenes lauku sētā (abi ievākti, domājams, vienuviet). Sīkāku ziņu (ģeogrāfiskā vieta, biotops) par atradni nav. Pēc abu klātesošo sugas pazinēju (I. Dāniele, E. Mūkins) galīgā slēdziena, ir ar augstu varbūtību piederīgi šai sugai, tomēr simtprocentīgas pārliecības nav.

Tabula atspoguļo situāciju 2020. gada 31. decembrī.
To pārpublicējot, atsauce uz senes.lv ir obligāta.

  Atpakaļ uz sugas aprakstu