Vietnes sadaļas

Lapiņsēnes

Dižsardzenes un saulsardzenes
Macrolepiota, Lepiota

Dižsardzenes un saulsardzenes sakarā ar virkni būtisku atšķirību jau pagājušā gadsimtā tika sadalītas pa atsevišķām ģintīm.
Tādēļ arī mūsu vietnē abu ģinšu pārskati tagad ir tehniski atdalīti viens no otra, proti, katrai ģintij ir atvēlēta sava lappuse:
dižsardzenes ir šeit, saulsardzenes ir šeit.

Ja bijāt saglabājuši saiti uz abu ģinšu apvienoto pārskata lappusi, nomainiet to ar saiti uz jauno lappusi (vai lappusēm),
jo šāda pāradresācijas lappusīte nepastāvēs bezgala ilgi!