Vietnes sadaļas

Lapiņsēnes

Gredzenotā turzene
Pārslainā turzene Tubaria confragosa  
 

Neliela vai maza lapiņsēne (diametrs 1-6 cm) ar sākumā gandrīz apaļu, vēlāk plakanu cepurīti (vecumā pat ar uzliektu malu) sārtā okerkrāsā, kad ir sausa, un sarkanbrūnu vai brūnu, kad ir slapja; ar gaiši kanēļbrūnām vai sarkanbrūnām lapiņām, kuras sākumā sedz plīvurs; ar garu, bieži vien saliektu kātiņu gaiši vai patumši brūnos toņos, kuru apjož neliels gredzens - plīvura atliekas. Aug vasarā un rudenī uz atmirušas lapkoku koksnes. Skaitās ļoti reta, pat iekļauta Aizsargājamo sugu sarakstā, tomēr īstas skaidrības nav, jo sugas eksemplāri var izskatīties ļoti atšķirīgi. Neēdama.

 

Pirmoreiz Latvijā konstatējusi Inita Dāniele (Avota) 1996. gadā. Par vēlāko atradumu skaitu nav īstas skaidrības, jo sugas eksemplāri var izskatīties ļoti dažādi, un arī mikroskopiskā līmenī maz atšķiras no dažām līdzīgām sugām. Par samērā pārliecinošiem var uzskatīt vismaz to pusotru desmitu atradumu, kuri glabājas Dabas muzejā.

 

Gredzenotās turzenes cepurīte pašā sākumā ir gandrīz
lodveida (pa labi), ar laiku izplešas plakana (pa kreisi),
bet vecumā bieži vien ir ar uzliektu malu. Kamēr sausa,
tā ir sārtā okerkrāsā, bet saslapusi kļūst diezgan tumši
sarkanbrūna vai brūna (pa kreisi). Gar cepurītes maliņu
dažkārt saglabājas gaišas šķiedrainas plīvura atliekas.

 
 

Gredzenotās turzenes lapiņas ir gaiši kanēļbrūnas vai gaiši sarkanbrūnas (pa labi), taču pašā sākumā tās ir plīvura aizsegtas (pa kreisi).
Kātiņš ir garš, visbiežāk saliekts, dažādos gaiši vai patumši brūnos toņos. Augšdaļā to apjož neliels gredzens - plīvura atliekas (pa labi).

Šīs lappuses foto ir no divām atradnēm Gaujas Nacionālā parka dienvidrietumu daļā  (Daudas gravas lejasgalā un Gaujas senlejas labā krasta augšā pie Krimuldas).

Abu atradumu piederību gredzenotajām turzenēm pēc ievāktajiem paraugiem, kas nodoti Latvijas Dabas muzejam, kā arī pēc šīm fotogrāfijām noteica Inita Dāniele.

Pārslainā turzene

Turzenes

 
 

Lapiņsēnes