Vietnes sadaļas

Citādās 

Sēne joprojām bez latviskā nosaukuma
Spinellus fusiger
 

Pavisam sīka, tomēr ar neapbruņotu aci vēl saskatāma kniepadatas formas pelējumsēne, kura parazitē uz sēntiņām (Mycena spp.), vērdiņsēnēm (Collybia spp.), daudz retāk - uz dažu citu ģinšu lapiņsēnēm. Aug lielā barā (uzreiz simtos) uz saimnieksēnes cepurītes. Sastopama samērā bieži.

Šīs sugas pelējumsēnīte parazitē uz sēntiņu un vērdiņsēņu (daudz retāk - citu lapiņsēņu) cepurītēm, biezi ieskaujot tās ar smalkiem, gariem, taisniem,
stāvi projām vērstiem baltiem "matiņiem". (Atainotajā gadījumā saimnieksēne visdrīzāk ir asins sēntiņa, jau gana veca, tādēļ ne tik droši atpazīstama.)

Spinellus fusiger tikpat labi parazitē arī uz jaunākām saimnieksēnēm: no šeit atainotajām asins sēntiņām vismaz divām ir raksturīgais "matiņu" vainags.

Vairākkārtīgā palielinājumā redzams, ka katrs matiņš ir kniepadatu atgādinošās sēnes Spinellus fusiger smalkais garais kātiņš ir sīko galviņu galotnē.

Citādās