Vietnes sadaļas

Lapiņsēnes

Oranžā puslocene
Phyllotopsis nidulans
 

Uz trūdošas koksnes augoša neliela (caurmērs parasti 2-8 cm) lapiņsēne ar asimetrisku (nieresveida) cepurīti, kas piestiprināta tieši substrātam (bez kātiņa) vai ar rudimentāru kātiņu. Skaitījies, ka aug tikai rudenī, taču mūsu u.c. novērojumi rāda, ka vismaz tikpat bieži - ziemas atkušņos un ļoti agrā pavasarī. Sastopama pareti. Principā ēdama, taču reāli ēšanai netiek vākta nepatīkamās smaržas un nepadevīgās konsistences dēļ.

 
Foto:  sugas sēnes kā tādas Foto: ļoti daudz ziemas vidū Foto:  pat uz vecām durvīm!

 

Ārkārtīgi bagātīga oranžo pusloceņu atradne uz krītot salūzuša stumbra gabaliem. Šie foto no abām pusēm, kā arī foto tuvplānā, uzņemti 31. janvārī.

Šīs oranžās puslocenes, kuras acīmredzot izaugušas ziemā, ir vēsumā un mitrumā saglabājušās ļoti svaigas.
Šajā tuvplāna foto ir pusloceņu bara fragments, kurš augšējā panorāmattēlā atrodas kreisajā augšējā stūrī.

Tā pati atradne iepriekšējā gadā, tad vēl ne tuvu tik ražīga kā gadu vēlāk.
Foto uzņemts 10. aprīlī, kad pavasara saulē sēnes jau manāmi pakaltušas.

Foto:  sugas sēnes kā tādas Foto: ļoti daudz ziemas vidū Foto:  pat uz vecām durvīm!
 

Dažādas parastas lapiņsēnes

 

Lapiņsēnes