Vietnes sadaļas

Lapiņsēnes

Gliemezenes
 

Mazas līdz prāvas lapiņsēnes, pārsvarā ar lipīgām, pat gļotainām cepurītēm (no tā arī cēlies ģints nosaukums) un vairāk vai mazāk retināti izvietotām lapiņām, lielākoties gar kātiņu stipri nolaidenām. Aug pārsvarā rudenī, g/k zem skujkokiem. Sastopamība - no bieži līdz ļoti reti. Vairākumā ir ēdamas.

 

Ja mūsu divvalodīgajā (En+Lv) vietnē fungi.lv ir detalizētāks un/vai bagātīgāk ilustrēts sugas apraksts, saite uz to ir zem attēla anotācijas. Pievērsiet uzmanību, ka vietnes fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildlappuses ar fotoattēliem un skaidrojumiem!


Šajā lappusē atainotās gliemezenes: biezlapīšu, birztalu, diska, iesārtā, melnpunktu, olīvbaltā, salnas, smaržīgā, ziloņkaula.


 

Olīvbaltā gliemezene
Hygrophorus olivaceoalbus

Biezlapīšu gliemezene
Hygrophorus camarophyllus

 

Ēdama

Ēdama
 
Neliela (līdz ~7 cm), ar garu raibu kātiņu un gļotainu cepurīti.
Aug rudenī lielākoties zem eglēm skābās augsnēs. Bieža.
Prāva (līdz ~15 cm), ar nolaidenām lapiņām un ar mitrā laikā
lipīgu cepurīti. Aug rudens pusē zem skujkokiem. Pabieža.
 
 Vairāk sk. mūsu divvalodīgajā vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.  Vairāk sk. mūsu divvalodīgajā vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.


Salnas gliemezene
Hygrophorus hypothejus


Ēdama

Maza (līdz ~5 cm), ar gļotainu cepurīti un kātiņu. Aug rudenī zem priedēm smilšainā augsnē.
Bieža. Ir arī daudz retāka varietāte ar zeltaini dzeltenu cepurīti (zemāk).

 Vairāk sk. mūsu divvalodīgajā (Lv+En) vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.


Ēdama

Salnas gliemezenes zeltainā varietāte (var. aureus) - ar zeltaini dzeltenu cepurīti. Reta.

Pateicamies Ivo Treidem par šo foto! Tā pēcapstrāde ir veikta senes.lv.

Ziloņkaula gliemezene
Hygrophorus eburneus


Ēdama

Neliela (līdz ~7 cm), ar lipīgu (pat gļotainu) cepurīti un kātiņu. Aug zem lapkokiem. Pareta.

 Vairāk sk. mūsu divvalodīgajā (Lv+En) vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.

Smaržīgā gliemezene
Hygrophorus agathosmus


Ēdama

Neliela (līdz ~8 cm). Cepurīte gļotaina, neitrāli vai dzeltenīgi pelēka, malā gaišāka, bet kātiņš
nav gļotains. Mīkstums stipri smaržo pēc rūgtajām mandelēm. Aug zem eglēm. Samērā bieža.

 Vairāk sk. mūsu divvalodīgajā (Lv+En) vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.

Melnpunktu gliemezene
Hygrophorus pustulatus


Ēdama

Neliela (līdz ~6 cm). Cepurīte pelēka vai pelēkbrūna ar smalkām šķiedrām vai zvīņām, lipīga.
Kātiņš nav lipīgs, ir klāts ar sīkiem tumšiem punktiņiem. Aug zem skujkokiem. Samērā bieža.

 Vairāk sk. mūsu divvalodīgajā (Lv+En) vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.

Iesārtā gliemezene
Hygrophorus erubescens


Ēdama

Vidēja (līdz ~10 cm). Cepurīte sākumā gandrīz balta ar iesārtu vidu, vēlāk ar purpursārtiem 
un dzeltenīgiem plankumiem; mazliet lipīga. Kātiņš turpretī sauss. Aug skujkoku mežos. Reta.

 Vairāk sk. mūsu divvalodīgajā (Lv+En) vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.

Diska gliemezene
Hygrophorus discoideus


Ēdama

Neliela (līdz ~6 cm). Cepurīte sākumā okerdzeltena vai okerbrūna, tad izbalē, tomēr tumšais
centrs saglabājas; pieaugušai sēnei ir diskveidīga. Kad mitra, ir lipīga. Aug zem eglēm. Reta.

 Vairāk sk. mūsu divvalodīgajā (Lv+En) vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.

Birztalu gliemezene
Hygrophorus nemoreus


Ēdama

Neliela (līdz ~7 cm). Cepurīte daždažādos dzeltenīgos, oranžos, rūsganos toņos; pretstatā 
citām gliemezenēm, nav it nemaz lipīga. Kātiņš ir tāpat sauss. Aug zem lapkokiem. Ļoti reta.

 Vairāk sk. mūsu divvalodīgajā (Lv+En) vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.


 Pavisam Latvijā sastopamas vismaz 20 gliemezeņu sugas,
 t.sk. aizsargājamā bērzlapju gliemezene (Hygrophorus russulata).


Šī ir ģints atainojuma pagaidu versija. Nākotnē tā tiks aizstāta 
ar izvērstāku - pārskata lappusi, plus savu lappusi katrai sugai 
(vairākām sugām tās jau izveidotas, daļai - gan vēl nepilnīgas).

Lapiņsēnes