Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Lapiņsēnes

Tintenes
 

Par tintenēm dēvē tās lapiņsēnes, kuras (izņemot vienu sugu) ar laiku pašnoārdās par melnu šķidrumu - "tinti", dažas - vien pāris stundu laikā. Dažas tintenes aug labi samēslotā augsnē, citas - arī nabadzīgākā augsnē, dažas - uz trūdošas koksnes, vēl citas - uz zemes degumu vietās. Sastopamas, atkarībā no sugas un laikapstākļiem, kopš maija paša sākuma līdz novembrim, turklāt dažas sugas - ļoti bieži, bet citas - ļoti reti. Par dažām droši zināms, ka ir ēdamas. To vidū ir abas ļoti bieži sastopamās lielizmēra (tomēr viena - tikai tad, ja to nelieto kopā ar alkoholu). Dažas mazizmēra sugu tintenes ir vizuāli līdzīgas, bet attīstības gaitā izskats stipri mainās, tādēļ noteikt sugu bez mikroskopa ir problemātiski.

Balstoties uz pētījumiem molekulārā līmenī, no tinteņu ģints (Coprinus spp.) tagad ir izdalītas atsevišķi vēl trīs ģintis (Coprinellus spp., Coprinopsis spp., Parasola spp.); attiecīgi mainījušies sugu latīniskie nosaukumi (jaunie doti pēc slīpsvītras). Latviskie nosaukumi šīm ģintīm nav izdomāti, tā ka mums visas tintenes joprojām ir tintenes.

 

Klikšķinot uz galerijas attēla vai sugas nosaukuma, var nokļūt pie sugas ilustrēta apraksta kādā no mūsu vietnēm - fungi.lv vai senes.lv. Pievērsiet uzmanību, ka vietnes fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildlappuses ar fotoattēliem un skaidrojumiem!
Porcelāna tintene
Coprinus comatus
Liela (cepurīte 5-15 cm augsta), ļoti bieži sastopama.
Pelēkā tintene
Coprinus atramentarius /Coprinopsis atramentaria
Prāva (cepurīte 3-9 cm augsta/plata), bieži sastopama.
Vizuļojošā tintene
Coprinus micaceus /Coprinellus micaceus
Maza (diam. 1-3 cm), vienmēr lielos blīvos baros, biežiDižbara tintene
Coprinus disseminatus /Coprinellus disseminatus
Sīka (diam. ½ -1¼ cm), vienmēr milzīgos baros, bieži.
Ugunskura tintene
Coprinus gonophyllus /Coprinopsis gonophylla
Maza (atpletusies: līdz 3 cm). Grupās; reti sastopama.
Meždegu tintene
Coprinus angulatus /Coprinellus angulatus
Maza (atpletusies: līdz 3 cm). Grupās; reti sastopama.

Zaķu tintene un Zaķkājas tintene
Coprinus lagopides /Coprinopsis lagopides; Coprinus lagopus /Coprinopsis lagopus
Mazas (atpletušās - līdz 4 cm), vizuāli praktiski neatšķiramas. Pareti sastopamas.


Zeltmatainā tintene
Coprinus auricomus /Parasola auricomus
Neliela (ja atpletusies - līdz 6 cm). Reta.
Krokainā tintene
Coprinus plicatilis /Parasola plicatilis
Maziņa (tipiskais diametrs 1½ -2½ cm).

Latvijā sastopamas vēl apm. 10 citu sugu tintenes, piemēram,
meža tintene (Coprinus silvaticus),  mājas tintene (Coprinus domesticus),
īslaicīgā tintene (Coprinus hemerobius), kāpu tintene (Coprinus dunarum).

Kāpu tintene (Coprinus dunarum) kā suga ir atklāta tieši Latvijā (kāpās pie Garciema 1925. gadā, F.E. Štolls), bet ārpus Latvijas ir konstatēta vienīgi Lietuvā (Kuršu kāpā, 1977) un Vācijā (1990). Latvijā tā vēlreiz uzieta Mangaļsalā (2000) un pie Lilastes (2001). Tomēr pēdējos gados, pamatojoties uz pētījumiem molekulārā līmenī, tā vairs netiek atzīta par patstāvīgu sugu, bet gan tikai par pelēkās tintenes formu, kuras makroskopisko īpatnību cēlonis ir specifiskie augšanas apstākļi, kādi valda piejūras smilšu kāpās.

Pasaulē vienīgo, cik mums zināms, kāpu tintenes foto (no Vācijas) sk. šeit.

 

Lapiņsēnes