Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Citādās 

Vecsēņu saraine
  Tilachlidium brachiatum  
 

Sīka (garums parasti daži mm, taču reizēm varot būt pat 2 cm) balta sariņveidīga askusēne, kura aug ļoti lielos baros uz trūdošām dižāku izmēru sēnēm (vairāk - lapiņsēnēm, mazāk - piepēm). Sastopamības biežums Latvijā neskaidrs, taču šķiet pabieža. Jautājums par ēdamību nav aktuāls.

 

Pirmo reizi Latvijā ievērojusi Julita Kluša 2012. gadā Sējas pagastā pie Lojas krasta, taču gan šī, gan vairāku sekojušo novērojumu piederība sugai noteikta 2016. gadā.

 

Sīkiem baltiem sariņiem līdzīgā vecsēņu saraine aug ļoti lielos baros uz trūdošām lielāku izmēru sēnēm. (Šeit atainota vairākkārtīgā palielinājumā.)

 

Citādās