Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Lapiņsēnes

Melnējošā stiklene
Smailā stiklene Hygrocybe pseudoconica / H. conica var. pseudoconica Oranždzeltenā stiklene
 

Ar konisku sarkanīgi oranžu cepurīti, taču parasti strupāku nekā smailajai stiklenei, piespiedumu vietās un vecumā melnējošu; ar koši dzeltenām lapiņām, arī melnējošām; ar gareniski šķiedrotu citrondzeltenu vai oranžsarkanu kātiņu, piespiedumos melnējošu. Pabieži sastopama. Neēdama.

 

Balstoties uz pētījumiem molekulārā līmenī, tagad šī suga pievienota smailajai stiklenei (kā var. pseudoconica, smailo stikleni agrākajā izpratnē klasificējot kā var. conica).

 

Melnējošās stiklenes sarkanīgi oranžā cepurīte ir koniska, tomēr parasti 
strupāka nekā smailajai stiklenei; piespiedumu vietās un vecumā melnē.
____________________________________________________________

 
 

Melnējošās stiklenes kātiņš ir gareniski šķiedrots, citrondzeltens vai oranžsarkans, piespiedumos melnējošs.

Melnējošās stiklenes lapiņas ir koši dzeltenas un 
nekļūst ar laiku pelēcīgas (kā smailajai stiklenei),
taču piespiedumos, kā arī dziļā vecumā nomelnē.
(Foto pilnā lielumā sk. ģints pārskata lappusē).

Smailā stiklene

Stiklenes

Oranždzeltenā stiklene
 
 

Lapiņsēnes