Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Citādās 

Rudens taurene
Viļņotā pataurene Craterellus cornucopioides  
 

Gailenei radniecīga paliela ēdamā sēne taures formā un tumši brūnpelēkā krāsā. Pa tās ārpusi visā augstumā stiepjas seklas neregulāras krokas.

 

Rudens taurenes gandrīz vienmēr aug grupās, bieži vien - visai ciešās (abos attēlos ir viena un tā pati grupa).

Rudens taurenei augļķermeņa ārpuses krokojums ir sekls un pēc formas visai neregulārs.

Viļņotā pataurene

Gaileņu dz.

 
 

Citādās