Vietnes sadaļas

Lapiņsēnes

Bērzlapes
 

Bērzlapes ir mazas līdz prāvas lapiņsēnes ar daždažādu krāsu cepurītēm, bet ar divām kopīgām iezīmēm: augļķermeņa trauslumu un lapiņu birzīgumu. Vienas sugas bērzlapes ir ēdamas pat jēlas, daudzu sugu - uzreiz cepamas, bet vēl citu sugu bērzlapes, kuras ir mēreni sīvas (daža arī vāji indīga), neilgi jāpavāra sīvuma un vieglā indīguma novēršanai. Tikai pavisam nedaudzu sugu bēzlapes ir tik sīvas, ka paliek neēdamas pat pamatīgi novārītas.

Latvijā ir konstatētas apmēram 150 bērzlapju sugu vai to varietāšu (tādas gan ir samērā nedaudzām sugām), kuras nereti ir savā starpā tik līdzīgas, ka bez mikroskopēšanas ir atšķiramas vienīgi pēc kādas smalkas pazīmes. Tāpēc šeit pat nemēģinām pilnībā atspoguļot visu šo milzīgo daudzveidību. Tā kā bērzlapes līdz šim nav bijusi mūsu augstākā prioritāte, šeit atainoto sugu klāsts ir arī diezgan neviendabīgs: no vienas puses, trūkst pat daža samērā bieži sastopama bērzlape, no otras puses, ir pārstāvētas dažas ārkārtīgi retas sugas. (Jaunās sezonas gaitā centīsimies situāciju izlīdzināt.)

Par cik parastam sēņotājam ir nereāli apgūt bērzlapju sugu milzu daudzveidību, praktiski vienkāršākais ir iepazīt nedaudzās neēdamās sugas un tās neievākt, bet visas pārējās pirms tālākās gatavošanas neilgi pavārīt. Lai atpazītu tās bērzlapes, kuras tomēr var uzreiz cept (nenovārot), tām vēl jēlām ir jānolauž mazs gabaliņš (ar lapiņām!), jāpakošļā un jāizspļauj. Ja tam ir sīva garša, tad bērzlape būs jānovāra, ja nav - to var uzreiz cept.

 

Klikšķinot uz galerijas attēla vai sugas nosaukuma, var nokļūt pie sugas ilustrēta apraksta kādā no mūsu vietnēm - fungi.lv vai senes.lv. Pievērsiet uzmanību, ka vietnes fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildlappuses ar fotoattēliem un skaidrojumiem!
Bez tam īpašā senes.lv papildlappusē dažas bērzlapju sugas ir raksturotas īsumā - tikai mazliet detālāk nekā šajā ģints pārskata lappusē.
Plankumainā bērzlape
Russula vesca
Bieži sastopama bērzlape. Ir ēdama pat jēla. Pacieta.
Purva bērzlape
Russula paludosa
Bieži sastopama bērzlape. Lapiņas vēlams noplaucēt.
Zilzaļā bērzlape
Russula aeruginea
Bieži sastopama bērzlape. Lai nebūtu sīva, jānovāra.Dzeltenā bērzlape
Russula claroflava
Ļoti bieži un agri sastopama bērzlape. Uzreiz cepama.
Baltā bērzlape
Russula delica
Bieži sastopama bērzlape. Uzreiz cepama. Negaršīga?
Okerdzeltenā bērzlape
Russula ochroleuca
Bieži sastopama bērzlape. Dažkārt ir sīva un jānovāra.Lundella bērzlape
Russula intermedia (Russula lundellii)
Pareti sastopama bērzlape. Nedaudz rūgta, jānovāra.
Sīvā bērzlape
Russula emetica
Pabieži sastopama bērzlape. Sīva pat pēc vārīšanas.
Kūmu bērzlape
Russula consobrina
Pareti sastopama bērzlape. Ar sliktu garšu un smaržu.Balējošā bērzlape
Russula exalbicans
Bieži sastopama bērzlape. Lapiņu sīvuma dēļ jānovāra.
Liesmainā bērzlape
Russula rhodopus
Bieži sastopama bērzlape. Sīvuma dēļ jānovāra.
Rožsārtā bērzlape
Russula rosea
Reti sastopama bērzlape. Krāsa variē. Uzreiz cepama.Siļķu bērzlape
Russula xerampelina
Bieži sastopama bērzlape.ar siļķu smaržu. Jānovāra.
Smirdīgā bērzlape
Russula foetens
Bieži sastopama prāva bērzlape. Sīvuma dēļ jānovāra.
Vājsmirdīgā bērzlape
Russula subfoetens
Bieži sastopama prāva bērzlape. Sīvuma dēļ jānovāra.Zeltainā bērzlape
Russula aurea (Russula aurata)
Diezgan reti sastopama koša bērzlape. Uzreiz cepama
Violetzalā bērzlape
Russula cyanoxantha
Diezgan reti sastopama liela bērzlape. Uzreiz cepama.
Mainīgā bērzlape
Russula decolorans
Ļoti bieži sastopama bērzlape. Uzreiz cepama.Melnganā bērzlape
Russula nigricans
Pabieži sastopama bērzlape. Jānovāra (sīvas lapiņas!).
Melnbaltā bērzlape
Russula albonigra
Diezgan reti sastopama paliela bērzlape. Nav garšīga.
Tumšā bērzlape
Russula adusta
Diezgan bieži sastopama bērzlape. Parasti ir tārpaina.Asinssarkanā bērzlape
Russula sanguinea
Bieži sastopama koša bērzlape. Sīvuma dēļ jānovāra.
Oldzeltenā bērzlape
Russula vitellina
Neliela reti sastopama koša bērzlape. Uzreiz cepama.
Purpurbrūnā bērzlape
Russula badia
Pabieži sastopama bērzlape. Mīkstums dedzinoši sīvs.


Žults bērzlape
Russula fellea
Reti sastopama bērzlape. Mīkstums ir dedzinoši sīvs.
Maira bērzlape
Russula mairei
Reti sastopama bērzlape. Sīva (iesp., arī viegli indīga).

Dažas ārkārtīgi retas bērzlapes
Apsarmotā bērzlape
Russula pruinosa
Atrasta 3 vietās. Uzreiz cepama. Labāk atstāt augam!
Miega bērzlape
Russula veternosa
Atrasta 2 vietās. Sīvuma dēļ jānovāra. Labāk neievākt!
Rūgtā bērzlape
Russula amarissima
Atrasts viens vienīgs eksemplārs. Ļoti rūgta, neēdama.
 

Dažas bērzlapes īsumā (11 sugas)

 

Lapiņsēnes