Vietnes sadaļas

Citādās 

Aizplīvurotā glāzenīte*
Robainā glāzenīte Tarzetta velata / Tarzetta cupularis var. velata  
 

Atšķiras no robainās glāzenītes ar to, ka jaunam augļķermenim kausiņa atvērumu sedz šķiedrains plīvurs, kura paliekas vēlāk biezi uzklājas malai.

 

Mums zināms par tikai vienu šīs sugas (vai varietātes) atradumu Latvijā: Edgara Mūkina 2013. gadā Gaujas senlejā zem Siguldas. Taču visai iespējams, ka faktiski ir vēl citi, tikai tie nav izdalīti no vizuāli līdzīgās robainās glāzenītes novērojumiem.

Aizplīvurotā glāzenīte ir visādā ziņā stipri līdzīga robainajai glāzenītei, taču atšķiras ar to, ka jaunam augļķermenim kausiņa atvērumu sedz šķiedrains
plīvurs, kura paliekas vēlāk biezi uzklājas robainajai malai, padarot šo izrobojumu knapi saskatāmu.

Aizplīvurotās glāzenītes šķiedrainā plīvura paliekas, kuras biezi uzklājušās kausiņa robainajai malai.

Šīs lappuses foto ir no mūsu uzietas atradnes Gaujas senlejā zem Siguldas, aptuveni iepretim Kaķīšiem.

* Mūsu izveidots latviskais nosaukums, kura epitets faktiski ir tiešs tulkojums no latīņu valodas.
  Latvijas Mikologu biedrības sēņu latvisko nosaukumu darba grupa nav šo nosaukumu skatījusi.

Robainā glāzenīte

Glāzenītes

 
 
 

Citādās