Vietnes sadaļas

Citādās 

Askusēne pagaidām bez latviskā nosaukuma
  Immotthia atrograna  
 

Pavisam sīciņa (⅛-¼ mm caurmērā) ogļmelna un aptuveni lodveidīga vai bumbierveidīga (vecumā reizēm ar atveri virsotnē) cietas konsistences askusēne, kura parazitē uz stumbru cietsēnes un tml. sēnēm, augdama uz tām dažkārt ļoti blīvās, bet citkārt - mazāk blīvās grupās. Neēdama.

 

Ievērojis Edgars Mūkins savos 2016. gadā Siguldā uzņemtajos stumbru cietsēnes cieša tuvplāna (super macro) fotoattēlos, taču ilgu laiku nav varējis tajos atpazīt šo sugu, par kuru bija pieejams ļoti maz informācijas. Tas sekmējies tikai 2021. gadā, bet dažas dienas vēlāk suga pamanīta arī tikko uzņemtos (citviet) stumbru cietsēnes foto. Suga saskatāma arī attēlos, ko 2023. gada sākumā Facebook publicējusi Marina Šiļina. Ļoti iespējams, ka vēl citās cietsēnes fotogrāfijās suga ir fiksēta, taču nav ievērota.

 

Šīs ļoti sīkās askusēnes melnie lodveidīgie augļķermeņi izskatās mazi pat salīdzinājumā ar stumbru cietsēnes peritēcijiem, kuru caurmērs ir ½-¾ mm!
Dažkārt tās aug uz savas saimnieksēnes ļoti blīvās grupās (kā šeit).

Šis foto ir uzņemts Siguldas pilsētas teritorijā 2016. gadā (režīms: super macro).

Citkārt šī parazītiskā sēne aug uz cietsēnēm mazāk blīvās grupās (kā šeit).

Šis foto ir uzņemts uz Allažu/Siguldas pagastu robežas 2021. gadā (režīms: tikai macro).

Vecumā šādas sēnes virsotnē reizēm izveidojas
relatīvi prāva atvere - 0,03-0,05 mm diametrā.

Šis ir maksimāli palielināts fragments no augšējā foto.

Koksnainas
uz koksnes

 
 
 

Citādās