Vietnes sadaļas

Citādās 

Vēl nenodēvēta zemeszvaigzne
  Geastrum saccatum  
 

Šīs sugas zemeszvaigzne, līdzīgi citām zemeszvaigznēm, ir kā neliels pūpēdis ar papildu ārējo apvalku, kurš plīstot un atveroties sadalās daivās, tā piešķirdams sēnei zvaigžņveidīgu izskatu. Tā ir visai līdzīga Latvijā visbiežāk sastopamajai skropstainajai zemeszvaigznei: pēc lieluma - vidēja (augļķermeņa caurmērs starp daivu galiem tipiski 3-7 cm); ārējā apvalka vidusdaļa nav sadalījusies daivās un veido padziļinājumu, kurā blīvi (bez kātiņa) ievietojies iekšējais, sporas saturošais lodveida apvalks; sporu izplūdes atvere - visai strupi konusveida, dažkārt izskatās it kā saplosīta. Atšķirībā no skropstainās zemeszvaigznes, sporu izplūdes atvere atrodas diskveida "pagalmā", kurš ir norobežots ar valnīti, un tipiski ir tumšāka par savu apkārtni, bet augļķermeņa apakšpuse ir balti pūkaina. Aug rudens pusē uz nobirām; sīkstās konsistences dēļ saglabājas līdz pavasarim. Ārkārtīgi reti sastopama: zināmi tikai divi atradumi (līdz 2022).

 

Pirmoreiz Latvijā konstatēta pie Liepupes; piederību sugai noteikusi igauņu mikoloģe (atrašanas datumu un iesaistīto personu vārdus pagaidām neesam noskaidrojuši). Otro reizi atrasta 2022. gadā Moricsalas dabas rezervātā, kur divus blakām izaugušus eksemplārus pamanīja Lienīte Iesalniece, bet piederību sugai noteica Diāna Meiere.

 
Šīs sugas zemeszvaigzne gan pēc izmēriem, gan pēc morfoloģijas ir stipri
līdzīga skropstainajai zemeszvaigznei, taču sporu izplūdes atvere atrodas
diskveida "pagalmā", kurš ir norobežots ar valnīti. Atvere parasti ir krietni
tumšāka par tās apkārtni; tomēr šim eksemplāram tā ir tikpat gaišā tonī! 
Līdzīgi pārējām zemeszvaigznēm, arī šai sugai ārējais apvalks reiz plīst un
atveras, sadaloties daivās, kuru šai sugai nemēdz būt mazāk par sešām.
Atšķirībā no daudzos aspektos ļoti līdzīgās skropstainās zemeszvaigznes,
šai sugai augļķermeņa apakšpuse ir balti pūkaina.
 

Šīs lappuses foto ir no atradnes Moricsalas dabas rezervātā.
Sēni ievēroja Lienīte Iesalniece, sugu noteica Diāna Meiere.

 

Zemes-
zvaigznes

 
 
 

Citādās