Vietnes sadaļas

     

Izstādes kopumā

Sēņu izstādes ar senes.lv
 

Ilgus gadus aktīvi līdzdarbojušies brīvprātīgo palīgu statusā Latvijas Dabas muzeja sēņu izstādēs un līdzīgos pasākumos, no 2011. gada sākām patstāvīgi vadīt sēņu izstādes dažādos Latvijas nostūros. 

 

  

Afiša sagatavota Jaunlutriņu pagastā bez senes.lv personāla līdzdalības. Afiša sagatavota Rumbas pagastā.
 
 
Mūsu vadībā noritējusī sēņu izstāde Kuldīgas pievārtē - Rumbas pagasta Ventas ciemā.

Ekspozīcijas izvietošana zem klajas debess izrādījās visai veiksmīga: āra vēsumā un lietus aprasotas,
sēnes saglabājās daudz labāk nekā slēgtās telpās, bet ielaminētajām sugu etiķetēm lietus nekaitēja.
 
Ko tikām piedāvājuši sēņu izstāžu rīkotājiem
 
  • Digitāli sagatavot krāšņu un korektu afišu par gaidāmo izstādi
  • Digitāli sagatavot lielformāta informatīvos plakātus par sēnēm
  • Publicēt informāciju par gaidāmo izstādi mūsu vietnē senes.lv
  • Doties līdzi vietējiem rīkotājiem uz mežu pēc sēņu paraugiem
  • Atvest līdzi arī pašu savāktos sēņu paraugus no citiem mežiem
  • Noteikt savākto sēņu sugas un kvalificēti sakārtot ekspozīciju
  • Apgādāt ievāktos eksponātus ar iepriekš izgatavotām etiķetēm
  • Izstādes gaitā skaidrot eksponātus un atbildēt uz jautājumiem
  • Fonā rādīt "klusās" prezentācijas par sēnēm (pat vair. paralēli)
  • Lasīt lekcijas par sēņu tēmām, ilustrējot ar pašuzņemtiem foto

Protams, vienmēr varēja vienoties arī par nepilnu pakalpojumu komplektu:
afišu atstāt pašu rīkotāju ziņā; nedemonstrēt "klusās" prezentācijas u.tml.

Piedāvāto lekciju un prezentāciju tēmas

"Latvijas indīgākās sēnes" "Labākās ēdamās sēnes" "Sēņu bīstamās līdzības"
"Visneparastākās sēnes" "Sēņu valstības krāšņumi" "Gada sēnes 2014, 2016"

Izstādēs izmantoto materiālu piemēri

Fragments no PowerPoint prezentācijas (vecās versijas), kāda tika izmantota lekcijai "Labākās ēdamās sēnes".

 

Lielformāta informatīvie plakāti, kādi pie mums
tika sagatavoti demonstrēšanai sēņu izstādēs.
______________________________________

Etiķetes (vecās) eksponējamiem sēņu paraugiem.

Patlaban savus pakalpojumus sēņu izstāžu rīkošanā vairs aktīvi nepiedāvājam, tomēr akūtas vajadzības gadījumā varbūt arī neatteiksmies izlīdzēt (e-pasts).
 

Izstādes kopumā