Vietnes sadaļas

     

Izstādes kopumā

Sēņu izstādes brīvdabas pasākumos
 

Tradicionālajā Sēņu dienā, ko ik gadu rīkoja Gaujas nacionālā parka Līgatnes Dabas takas, brīvdabas sēņu izstāde būtībā bija šī pasākuma kodols. Eksponātu sākotnējo klāstu turpat uz vietas ievāca pieaicinātais sēņu speciālists no Latvijas Mikologu biedrības (reizēm vēl ar kādu brīvprātīgu palīgu no šīs biedrības). Pēc tam ekspozīciju būtiski papildināja pasākuma apmeklētāji, atnesot gan turpat Dabas takās, gan arī iepriekš savā apvidū atrastās sēnes. Pārstāvēto sugu skaits visbiežāk iesniedzās daudzos desmitos. Izstādes ilga nepilnu dienu. 2020.-2022. gadā šāds pasākums dažādu iemeslu (t.sk. arī sēņu deficīta) dēļ netika rīkots. 2023. gadā Sēņu diena atkal tika sarīkota (2. septembrī).

Sīkāk par konkrētajām izstādēm sk. sadaļā "Aktuālas sēņu lietas": 2014, 2015, 2016 un 2017.

 
 
Līgatnes Dabas taku 2007. gada Sēņu dienas brīvdabas izstāde.
 
Dabas aizsardzības pārvaldes publicitātes foto

Līgatnes Dabas taku 2013. gada Sēņu dienas brīvdabas izstāde
(mirklis, kad senes.lv pārstāvis ekspozīcijai pievieno sekstainās gailenes).

 

Izstādes eksponātu vākšanā, kārtošanā, skaidrošanā ir vairākkārt piedalījušies arī senes.lv viedotāji,
bet 2014., 2016., 2019., 2023. gada Sēņu dienās izstādes norise bija pilnībā senes.lv pārstāvja pārziņā.

Latvijas sēņošanas čempionātos, kurus vairākus gadus rīkoja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte un akciju sabiedrība Latvijas valsts meži, sēņu izstāde brīvā dabā ir bijusi reizē gan blakus produkts, gan noderīga izglītojošā piedeva pašai sacensībai.

 
 
Latvijas 2007. gada sēņošanas čempionāta brīvdabas izstāde.
 

Izstādes eksponātu vākšanā, kārtošanā, skaidrošanā 2007. gadā piedalījās arī senes.lv pārstāvis.

Rāznas nacionālajā parkā 2012. gadā tika rīkota Sēņu diena (Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” ietvaros). Pasākuma gaitā skolēnu savāktās sēnes tika izkārtotas improvizētā brīvdabas izstādē muzeja Andrupenes lauku sēta teritorijā.

Videosižets par 2012. gada Sēņu dienu Rāznas nacionālajā parkā

Andrupenē notika Sēņu diena (Latgales reģionālā televīzija, ilgums 3:08)


 

Izstādes kopumā