Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Izstādes kopumā

Sēņu izstādes mūsu vadībā
 

Mēs ne vien meklējam (un atrodam!) retas, ļoti retas, skaistas un visādas citādas sēnes, lai atainotu tās mūsu vietnēs senes.lv un fungi.lv, bet arī palīdzam rīkot sēņu izstādes dažādās Latvijas vietās!

 
Pēc vairāk nekā desmit gadus ilgas visai aktīvas līdzdarbošanās brīvprātīgo palīgu statusā Latvijas Dabas muzeja sēņu izstādēs (kā arī līdzīgos pasākumos) esam pēc muzeja mikologu ieteikuma sākuši patstāvīgi vadīt sēņu izstādes dažādās Latvijas vietās. Debijas sezona bija 2011. gadā, kad tika novadītas sēņu izstādes Kuldīgas un Saldus novados. Ko piedāvājam - skat. zemāk.
 
Afiša sagatavota Jaunlutriņu pagastā bez senes.lv personāla līdzdalības. Afiša sagatavota Rumbas pagastā.
 
 
Mūsu vadībā noritējusī sēņu izstāde Kuldīgas pievārtē - Rumbas pagasta Ventas ciemā.

Ekspozīcijas izvietošana zem klajas debess izrādījās visai veiksmīga: āra vēsumā un lietus aprasotas,
sēnes saglabājās daudz labāk nekā slēgtās telpās, bet ielaminētajām sugu etiķetēm lietus nekaitēja.
 
Piedāvājums sēņu izstāžu rīkotājiem
 

Lūk, ko mēs konkrēti darām sēņu izstādes sarīkošanas labad:
  • Digitāli sagatavojam krāšņu un korektu afišu par gaidāmo izstādi
  • Digitāli sagatavojam lielformāta informatīvos stendus par sēnēm
  • Publicējam informāciju par gaidāmo izstādi mūsu vietnē senes.lv
  • Dodamies līdzi vietējiem rīkotājiem uz mežu pēc sēņu paraugiem
  • Atvedam līdzi arī pašu savāktos sēņu paraugus no citiem mežiem
  • Nosakām savākto sēņu sugas un kvalificēti sakārtojam ekspozīciju
  • Apgādājam savāktos eksponātus ar iepriekš sagatavotām etiķetēm
  • Izstādes gaitā komentējam eksponātus un atbildam uz jautājumiem
  • Fonā rādām "klusās" prezentācijas par sēnēm (pat vairākas paralēli)
  • Lasām lekcijas par sēņu tematiku, ilustrējot ar pašu uzņemtiem foto

Protams, vienmēr ir iespējams vienoties par nepilnu pakalpojumu komplektu:
afišu varat sagatavot paši; varam nedemonstrēt "klusās" prezentācijas u.tml.

Lai pieaicinātu senes.lv pārstāvi vadīt jūsu sēņu izstādi, rakstiet uz e-pastu.

Piedāvāto lekciju un prezentāciju tēmas

Latvijas indīgākās sēnes Labākās ēdamās sēnes Sēņu bīstamās līdzības
Visneparastākās sēnes Sēņu valstības krāšņumi Gada sēnes 2014/2016

Izstādēs izmantojamo materiālu piemēri

Fragments no PowerPoint prezentācijas (vecās versijas), kāda tiek izmantota lekcijai "Labākās ēdamās sēnes".

Līdzi vadājams eksponāts - kaltēta parastā bisīte
(krājumā ir vēl vairāku citu sugu kaltēti paraugi).

Etiķetes (vecās) eksponējamiem sēņu paraugiem.


 

Izstādes kopumā