Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Izstādes kopumā

Sēņu izstādes mūsu vadībā
 

Mēs ne vien meklējam (un atrodam!) retas, ļoti retas, skaistas un vēl visvisādas sēnes, lai atainotu tās mūsu vietnēs senes.lv un fungi.lv, bet arī palīdzam rīkot sēņu izstādes dažādās Latvijas vietās!

 

Vairāk nekā desmit gadus visai aktīvi līdzdarbojušies brīvprātīgo palīgu statusā Latvijas Dabas muzeja sēņu izstādēs un līdzīgos publiskos pasākumos, 2011. gadā pēc muzeja mikologu ieteikuma uzsākām paši vadīt sēņu izstādes dažādos Latvijas nostūros. Kopš debijas sezonas esam vadījuši šādus pasākumus novados, pagastos u.c. Ko varam šajā jomā piedāvāt - skat. zemāk.

 

 

Afiša sagatavota Jaunlutriņu pagastā bez senes.lv personāla līdzdalības. Afiša sagatavota Rumbas pagastā.
 
 
Mūsu vadībā noritējusī sēņu izstāde Kuldīgas pievārtē - Rumbas pagasta Ventas ciemā.

Ekspozīcijas izvietošana zem klajas debess izrādījās visai veiksmīga: āra vēsumā un lietus aprasotas,
sēnes saglabājās daudz labāk nekā slēgtās telpās, bet ielaminētajām sugu etiķetēm lietus nekaitēja.
 
Kompleksais piedāvājums sēņu izstāžu rīkotājiem
 

Lūk, ko mēs konkrēti darām sēņu izstādes sarīkošanas labad:
  • Digitāli sagatavojam krāšņu un korektu afišu par gaidāmo izstādi
  • Digitāli sagatavojam lielformāta informatīvos plakātus par sēnēm
  • Publicējam informāciju par gaidāmo izstādi mūsu vietnē senes.lv
  • Dodamies līdzi vietējiem rīkotājiem uz mežu pēc sēņu paraugiem
  • Atvedam līdzi arī pašu savāktos sēņu paraugus no citiem mežiem
  • Nosakām savākto sēņu sugas un kvalificēti sakārtojam ekspozīciju
  • Apgādājam savāktos eksponātus ar iepriekš sagatavotām etiķetēm
  • Izstādes gaitā komentējam eksponātus un atbildam uz jautājumiem
  • Fonā rādām "klusās" prezentācijas par sēnēm (pat vairākas paralēli)
  • Lasām lekcijas par sēņu tematiku, ilustrējot ar pašu uzņemtiem foto

Protams, vienmēr ir iespējams vienoties par nepilnu pakalpojumu komplektu:
afišu varat sagatavot paši; varam nedemonstrēt "klusās" prezentācijas u.tml.

Lai pieaicinātu senes.lv pārstāvi vadīt jūsu sēņu izstādi, rakstiet uz e-pastu.

Vai šāds piedāvājums būs spēkā arī pēc 2022. gada, vēl nav nolemts!

Piedāvājamo lekciju un prezentāciju tēmas

"Latvijas indīgākās sēnes" "Labākās ēdamās sēnes" "Sēņu bīstamās līdzības"
"Visneparastākās sēnes" "Sēņu valstības krāšņumi" "Gada sēnes 2014, 2016"

Izstādēs izmantojamo materiālu piemēri

Fragments no PowerPoint prezentācijas (vecās versijas), kāda tiek izmantota lekcijai "Labākās ēdamās sēnes".

 

Lielformāta informatīvie plakāti, kādi pie mums
tiek sagatavoti izmantošanai sēņu izstādēs.
______________________________________

Etiķetes (vecās) eksponējamiem sēņu paraugiem.


 

Izstādes kopumā