Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2022

Mikoloģiskie atradumi 2022. gadā
Mycological findings in 2022 (reporting to be discontinued probably)
 

Šajās lappusēs tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai senes.lv sadarbības partneriem. Diemžēl ierobežoto cilvēkresursu dēļ šādu hroniku šogad turpināsim tikai vasarā/rudenī un samazinātā apjomā (vai arī vispār pārtrauksim).

 

Vietnes sadaļas