Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Atradumi-2017

Fotoilustrācijas: vēdekļa sārtaines Siguldas gravā (2017)

Rhodotus palmatus

 
 

Abās divās šogad Siguldā pamanītajās atradnēs vēdekļa sārtaines auga uz īsiem sazāģētu kritalu gabaliem.
Abas atradnes ir pilsētā, Lakstīgalu gravā, taču pretējās nogāzēs. Pavisam šajā gravā uzietas 4 atradnes! 

Lai gan šajos fotoattēlos sēnes redzamas vien pa gabalu, nav nekādu šaubu 
par to piederību vēdekļa sārtainēm: to apliecināja apskatīšana ciešā tuvumā.

 Šīs lappuses fotoattēli ir publicēti bez pēcapstrādes, tādēļ dabisko krāsu atveidojums tajos var būt nedaudz neprecīzs.

Atradumi-2017