Vietnes sadaļas

     

Latvijas sēņu fotogrāfijas
(mūsu nofotografēto sugu saraksts)

List of photographed species (published or unpublished)

 
 

Šajā sarakstā ietvertas tās sēņu sugas, kuru fotogrāfijas glabājas vietņu kopas senes.lv+fungi.lv arhīvā. Visas nofotografētās sēnes ir augušas Latvijas teritorijā; gandrīz visas uzņemtas tieši to augšanas vietā. Lielākajai daļa sugu attēli ir vairāki - dažādi eksemplāri, dažādos rakursos, dažādā vecumā, dažādā vidē.

Visu šo fotogrāfiju autors ir abu vietņu pastāvīgais fotogrāfs, kuram pieder pilnas tiesības uz šiem attēliem. Fotogrāfiju izmēri: pārsvarā 9-16 Mpix, 4-5 Mpix un 1,2-1,7 Mpix, dažos vissliktākajos gadījumos 0,3 Mpix. Daļa fotogrāfiju ir samazinātos izmēros (0,15—0,7 Mpix) nopublicētas mūsu vietnēs senes.lv un fungi.lv, Latvijas Mikologu biedrības vietnē un citās. Virkne fotogrāfiju ir iespiestas grāmatās, žurnālos, laikrakstos: Initas Dānieles un Diānas Meieres "Lielajā Latvijas sēņu grāmatā" un Edgara Vimbas "Sēnes ir visur", Latvijas Mediju sastādītajā "Sēņotāja rokasgrāmatā", tā paša apgāda izdotajos sēņu žurnālos un citur.

Šobrīd sarakstā ir ~800 sugu, taču tas nebūt nav pilnīgs. Saraksts nemitīgi paplašinās, gan turpinot sēņu fotografēšanu, gan laiku pa laikam pārlūkojot fotoarhīvu un nosakot dažu agrāk nofotografēto sēņu sugas.

 

Ja sugas latīniskajam nosaukumam ir sinonīmi, sarakstā ir dots tas nosaukums, kas visbiežāk lietots Latvijā. Sugas piederība norādītajam taksonam vai sugu grupai dažkārt var neatbilst mainīgajai sugu sistemātikai. Par cik neatbilstību uzkrājas arvien vairāk, plānojam 2024. gada sezonas gaitā veikt saraksta pilnu revīziju.

 
1. Lapiņsēnes un bekas

Agaricaceae
Atmatenes
Agaricus arvensis – atmatene, tīruma
Agaricus augustus – atmatene, cildenā
Agaricus bernardii - atmatene, Bernāra
Agaricus bitorquis – atmatene, pilsētas
Agaricus comtulus - atmatene, sīkā
Agaricus langei – atmatene, sarkstošā
Agaricus semotus - atmatene, vīnsarkanā
Agaricus silvaticus – atmatene, meža
Agaricus silvicola – atmatene, dzeltējošā
Agaricus vaporarius – atmatene, milzu
Graudcepurītes
Cystoderma amianthinum – graudcepurīte, dzeltenā
Cystoderma carcharias - graudcepurīte, smakojošā
Cystoderma granulosum - graudcepurīte, rūsas
Cystoderma terrei – graudcepurīte, cinobrsarkanā
Saulsardzenes
Lepiota aspera – saulsardzene, smailzvīņu
Lepiota castanea - saulsardzene, kastaņu
Lepiota clypeolaria – saulsardzene, vairoga
Lepiota cristata - saulsardzene, sekstainā
Lepiota felina - saulsardzene, kaķu
Lepiota magnispora – saulsardzene, dzeltenkāta
Lepiota ochraceofulva – saulsardzene, okerdzeltenā
Lepiota oreadiformis – saulsardzene, pļavas
Dižsardzenes
Macrolepiota bohemica - dižsardzene, dārza
Macrolepiota excoriata - dižsardzene, sēnalainā
Macrolepiota konradii - dižsardzene, Konrada
Macrolepiota mastoidea - dižsardzene, paugurainā
Macrolepiota nympharum - dižsardzene, meiteņu
Macrolepiota procera - dižsardzene, lielā
Macrolepiota rhacodes - dižsardzene, sarkstošā
Kroksardzenes
Leucocoprinus birnbaumii - kroksardzene, dzeltenā
Leucocoprinus cepistipes - kroksardzene, sīpolkāta
Dažādas
Leucoagaricus cretaceus – sārtsporene, riekstu
Melanophyllum haematospermum - košlapīte, sarkanā
Phaeolepiota aurea – brūnsardzene, zelta

Amanitaceae
Makstsēnes
Amanita battarae – makstsēne, divkrāsu
Amanita ceciliae - makstsēne, čūskādas
Amanita crocea – makstsēne, oranžā
Amanita friabilis - makstsēne, alkšņu
Amanita fulva – makstsēne, dzeltenbrūnā
Amanita olivaceogrisea - makstsēne, olīvpelēkā
Amanita submembranacea - makstsēne, pelēkplīvura
Amanita vaginata – makstsēne, pelēkā
Mušmires
Amanita citrina – mušmire, bālā
Amanita eliae – mušmire, Elijas
Amanita excelsa – mušmire, pelēkā
Amanita muscaria – mušmire, sarkanā
Amanita pantherina – mušmire, panteru
Amanita phalloides – mušmire, zaļā
Amanita porphyria – mušmire, violetbrūnā
Amanita regalis – mušmire, brūnā
Amanita rubescens – mušmire, sarkstošā (pērļainā)
Amanita strobiliformis – mušmire, bārkstainā
Amanita virosa – mušmire, baltā
Gļotaines
Limacella glioderma - gļotaine, sarkanbrūnā
Limacella guttata - gļotaine, pilošā
Limacella illinita - gļotaine, lipīgā

Bolbitiaceae
Mēslenes, samtmicītes, tīrumenes
Agrocybe erebia - tīrumene, tumšā
Agrocybe firma - tīrumene, koksnes
Agrocybe molesta - tīrumene, cietā
Agrocybe praecox - tīrumene, agrā
Bolbitius titubans – mēslene, zaļdzeltenā
Conocybe lactea - samtmicīte, pienbaltā

Boletaceae
Baravikas, tām radniecīgās bekas
Boletus calopus – beka, resnkāta
Boletus edulis – baravika, egļu
Boletus edulis var. betulicola – baravika, bērzu
Boletus edulis f. citrina – baravika, dzeltenā
Boletus fechtneri – beka, sudrabainā
Boletus erythropus – beka, pārslainā
Boletus luridus – beka, raganu
Boletus pinophilus – baravika, priežu
Boletus projectellus - beka, dzīslkāta
Boletus pulverulentus - beka, melnējošā
Boletus radicans – beka, sakņkāta
Boletus reticulatus – baravika, ozolu (vasaras)
Chalciporus piperatus – rubīnbeka, piparu
Apšubekas, bērzubekas, lācīši
Leccinum albostipitatum - apšubeka, baltkāta
Leccinum aurantiacum – apšubeka, parastā
Leccinum crocipodium - lācītis, dzeltenkāta
Leccinum melaneum – bērzubeka, melnā
Leccinum niveum – bērzubeka, purva
Leccinum percandidum – apšubeka, baltā
Leccinum pseudoscabrum – bērzubeka, neīstā
Leccinum scabrum – bērzubeka, parastā
Leccinum variicolor – bērzubeka, raibā
Leccinum versipelle – apšubeka, dzeltenbrūnā
Leccinum vulpinum – lācītis, sila
Tumšbekas
Porphyrellus porphyrosporus - tumšbeka, raupjā
Samtbekas
Xerocomus badius – samtbeka, lāču (jeb lāčubeka)
Xerocomus bubalinus - samtbeka, bifeļādas
Xerocomus chrysenteron – samtbeka, raibā
Xerocomus pruinatus – samtbeka, grubuļainā
Xerocomus rubellus – samtbeka, sarkanā
Xerocomus spadiceus – samtbeka, kastaņbrūnā
Xerocomus subtomentosus – samtbeka, kazu
Vēl citas bekas - pie Paxillaceae, Gomphidiaceae, Strobilomycetaceae

Coprinaceae
Tintenes
Coprinus angulatus - tintene, meždegu
Coprinus atramentarius – tintene, pelēkā
Coprinus comatus – tintene, porcelāna
Coprinus disseminatus – tintene, dižbara
Coprinus domesticus - tintene, mājas
Coprinus gonophyllus - tintene, ugunskura
Coprinus lagopides - tintene, zaķu
Coprinus lagopus – tintene, zaķkājas
Coprinus micaceus – tintene, vizuļojošā
Coprinus niveus - tintene, sniegbaltā
Coprinus plicatilis - tintene, krokainā
Spīgulītes
Psathyrella conopilus - spīgulīte, smailā
Psathyrella candoleana – spīgulīte, Kandola
Psathyrella lacrymabunda - spīgulīte, samtainā
Psathyrella multipedata - spīgulīte, čemurainā
Psathyrella spadicea - spīgulīte, kastaņbrūnā

Cortinariaceae
Tīmeklenes
Cortinarius alboviolaceus – tīmeklene, baltvioletā
Cortinarius armillatus – tīmeklene, sarkanjoslu
Cortinarius bolaris – tīmeklene, sarkanzvīņu
Cortinarius cinnamomeus – tīmeklene, kanēļa
Cortinarius collinitus - tīmeklene, pavalku
Cortinarius croceus – tīmeklene, safrāna
Cortinarius hemitrichus – tīmeklene, pārslu
Cortinarius mucosus – tīmeklene, sila
Cortinarius nemorensis - tīmeklene, birztalas
Cortinarius praestans - tīmeklene, plīvurpūču
Cortinarius rubellus - tīmeklene, sarkanbrūnā
Cortinarius sanguineus – tīmeklene, asinssarkanā
Cortinarius semisanguineus – tīmeklene, sarkanlapiņu
Cortinarius traganus – tīmeklene, āžu
Cortinarius triumphans – tīmeklene, gleznā
Cortinarius trivialis – tīmeklene, parastā
Cortinarius violaceus – tīmeklene, violetā
Bārkstmales
Hebeloma crustuliniforme - bārkstmale, parastā
Hebeloma laterinum - bārkstmale, kakao
Hebeloma mesophaeum - bārkstmale, brūnvidus
Hebeloma radicosum - bārkstmale, sakņkāta
Hebeloma sinapizans - bārkstmale, sinepju
Dažādas
Galerina marginata - ķiverene, apmalotā
Galerina mniophila - ķiverene, sūnu
Galerina paludosa - ķiverene, purva
Galerina sphagnorum - ķiverene, sfagnu
Galerina triscopa - ķiverene, stumbru
Leucocortinarius bulbiger - balttīmeklene, gumainā
Phaeocollybia lugubris - skrimalene, lipīgā
Rozites caperata – čigānene, cirtainā

Crepidotaceae
Sēdenes
Crepidotus applanatus - sēdene, plakanā
Crepidotus calolepis - sēdene, skaistgalveņu
Crepidotus cesatii - sēdene, Cezata
Crepidotus crocophyllus - sēdene, krāšņā
Crepidotus mollis - sēdene, mīkstā

Cyphellaceae
Cheimonophyllum candidissimum – karotene, sniegbaltā
Chondrostereum purpureum – sīkpiepe, purpura

Entolomataceae
Sārtlapītes u.c.
Clitopilus prunulus – plūmene, zīdainā
Entoloma alnetorum - [pagaidām bez nosauk.]
Entoloma aprile - sārtlapīte, aprīļa
Entoloma clypeatum – sārtlapīte, vairoga
Entoloma euchroum - sārtlapīte, violetā
Entoloma lividoalbum - sārtlapīte, baltkāta
Entoloma nitidum – sārtlapīte, tēraudspožā
Entoloma serrulatum - sārtlapīte, zāģzobainā
Entoloma sinuatum - sārtlapīte, milzu
Entoloma vernum – sārtlapīte, pavasara
Rhodocybe gemina - sārtgalve, nošķeltā

Gomphidiaceae
Sviestbekas, zeltkātes u.c.
Chroogomphus rutilus – dzeltenpēdene, lipīgā
Gomphidius glutinosus – zeltkāte, eglaines
Gomphidius roseus – zeltkāte, rožsārtā
Suillus bovinus – sviestbeka, govju (jeb govjbeka)
Suillus cavipes – sviestbeka, dobkāta
Suillus flavidus – sviestbeka, purva
Suillus granulatus – sviestbeka, graudainā
Suillus grevillei – sviestbeka, zeltainā
Suillus luteus – sviestbeka, parastā
Suillus variegatus – sviestbeka, priežu (jeb priežubeka)
Suillus viscidus – sviestbeka, lipīgā

Hydnangiaceae
Bērzlapenes
Laccaria amethystea – bērzlapene, ametista
Laccaria bicolor – bērzlapene, divkrāsu
Laccaria laccata – bērzlapene, sārtā
Laccaria proxima – bērzlapene, lielā
Laccaria tortilis – bērzlapene, sīkā

Hygrophoraceae
Stiklenes
Hygrocybe cantharellus – stiklene, gaileņu
Hygrocybe ceracea - stiklene, vaska
Hygrocybe chlorophana - stiklene, zaļganā
Hygrocybe conica – stiklene, smailā
Hygrocybe miniata - stiklene, mīnijsarkanā
Hygrocybe persistens - stiklene, oranždzeltenā
Hygrocybe pseudoconica – stiklene, melnējošā
Hygrocybe psittacina - stiklene, zaļā (papagaiļu)
Gliemezenes
Hygrophorus agathosmus - gliemezene, smaržīgā
Hygrophorus camarophyllus – gliemezene, biezlapīšu
Hygrophorus discoideus - gliemezene, diska
Hygrophorus eburneus – gliemezene, ziloņkaula
Hygrophorus erubescens - gliemezene, iesārtā
Hygrophorus hypothejus – gliemezene, salnas
Hygrophorus nemoreus - gliemezene, birztalu
Hygrophorus olivaceoalbus – gliemezene, olīvbaltā
Hygrophorus pustulatus – gliemezene, melnpunktu
Biezlapītes
Cuphophyllus virgineus - biezlapīte, sniegbaltā
Gailenītes
Cantharellula umbonata – gailenīte, kuprainā
Sūneklenes
Arrhenia acerosa - sūneklene, zemes
Zeltdobītes
Chrysomphalina chrysophylla - zeltdobīte, zeltlapiņu
Dažādas
Lichenomphalia umbellifera - iedobīte, silāju

Inocybaceae
Šķiedrgalvītes
Inocybe bongardii - šķiedrgalvīte, Bongāra
Inocybe erubescens - šķiedrgalvīte, Patujāra
Inocybe lanuginosa - šķiedrgalvīte, tumšzvīņu
Inocybe lilacina - šķiedrgalvīte, violetā
Inocybe maculata - šķiedrgalvīte, plankumainā
Inocybe rimosa - šķiedrgalvīte, smailā

Lyophyllaceae
Čemurpūkaines, naksnenes u.c.
Asterophora lycoperdoides - naksnene, pūpēžu
Asterophora parasitica - naksnene, parazītiskā
Calocybe gambosa – auzene, maija
Lyophyllum connatum – čemurpūkaine, baltā
Lyophyllum decastes – čemurpūkaine, brūnā
Lyophyllum fumosum – čemurpūkaine, salnas
Lyophyllum immundum - čemurpūkaine, dūmpelēkā
Lyophyllum leucophaeatum - čemurpūkaine, alkšņu

Marasmiaceae
Vītenes, dobumsēnītes u.c.
Baeospora myosura – čiekurene, peļastes
Marasmiellus ramealis - vītenīte, zaru
Marasmius androsaceus – vītene, vairoga
Marasmius bulliardii - vītene, Bujāra
Marasmius epiphyllus - vītene, lapu
Marasmius oreades – vītene, pļavas
Marasmius rotula - vītene, riteņu
Marasmius scorodonius - vītene, ķiploku
Marasmius torquescens - vītene, dzeltenīgā
Marasmius wettsteinii - vītene, Vetšteina
Marasmius wynneae – vītene, Vinneja
Megacollybia platyphylla – dāldersēne, platlapiņu
Micromphale foetidum – dobumsēnīte, smirdošā
Micromphale perforans – dobumsēnīte, skuju
Pleurocybella porrigens – karotene, mirdzošā

Mycenaceae
Sēntiņas
Mycena acicula - sēntiņa, adatu
Mycena epipterygia - sēntiņa, stiepīgā
Mycena galericulata - sēntiņa, ķiveres
Mycena galopus - sēntiņa, pienainā
Mycena haematopus - sēntiņa, asins
Mycena inclinata - sēntiņa, noliektā
Mycena megaspora - sēntiņa, dižsporu
Mycena metata - sēntiņa, brūnsārtā
Mycena niveipes - sēntiņa, pavasara
Mycena oregonensis - sēntiņa, diega (Oregonas)
Mycena polygramma - sēntiņa, rievainā
Mycena pura - sēntiņa, dzidrā
Mycena rosea - sēntiņa, sārtā
Mycena rosella - sēntiņa, rožainā
Mycena stipata - sēntiņa, sārmainā
Mycena tintinnabulum - sēntiņa, ziemas
Mycena zephirus – sēntiņa, zefīra
Pundurkamolenes
Panellus mitis - pundurkamolene, maigā
Panellus ringens - pundurkamolene, izplestā
Panellus serotinus – pundurkamolene, vēlā
Panellus stipticus – pundurkamolene, sūrā
Dažādas
Xeromphalina campanella – sausdobīte, zvaniņu

Paxillaceae
Mietenes, smilšbekas, zobiņbekas
Gyrodon lividus – zobiņbeka, alkšņu
Gyroporus cyanescens – smilšbeka, rudzupuķu
Gyroporus castaneus – smilšbeka, kastaņu
Hygrophoropsis aurantiaca – negailene, dzeltensarkanā (viltus gailene)
Hygrophoropsis rufa - negailene, dzeltenbrūnā
Paxillus atrotomentosus – mietene, samtainā (samtkāta)
Paxillus filamentosus - mietene, alkšņu
Paxillus involutus – mietene, kailā
Paxillus panuoides – mietene, kamoleņu

Physalacriaceae
Celmenes
Armillaria borealis – celmene, ziemeļu
Armillaria cepistipes – celmene, bumbuļkāta
Armillaria lutea – celmene, dzeltenā
Armillaria mellea – celmene, parastā
Ziemenes
Flammulina fennae - ziemene, baltā
Flammulina velutipes – ziemene, samtainā
Čiekursēnes
Strobilurus esculentus – čiekursēne, egļu
Strobilurus tenacellus – čiekursēne, priežu
Dažādas
Oudemansiella mucida - dāldersēne, gļotainā
Rhodotus palmatus – sārtaine, vēdekļa
Xerula radicata – kserula, sakņkāta

Pleurotacae
Sānauses u.c.
Hypsizigus ulmarius – kokpūkaine (čemurpūkaine), gobu
Pleurotus calyptratus - sānause, aizsegtā
Pleurotus cornucopiae - sānause, rievainā
Pleurotus dryinus - sānause, ozolu
Pleurotus ostreatus – sānause, austeru (jeb austersēne)
Pleurotus pulmonarius - sānause, dzeltējošā

Pluteaceae
Jumtenes
Pluteus atromarginatus – jumtene, melnskropstu
Pluteus aurantiorugosus – jumtene, oranžā
Pluteus cervinus – jumtene, briežu
Pluteus leoninus - jumtene, lauvu
Pluteus pellitus - jumtene, baltā
Pluteus petasatus – jumtene, zvīņainā
Pluteus phlebophorus - jumtene, dzīslotā
Pluteus podospileus -jumtene, samtainā
Pluteus romellii - jumtene, Romella
Pluteus salicinus – jumtene, vītolu
Pluteus umbrosus - jumtene, ēnainā
Makstaines
Volvariella bombycina – makstaine, zīdainā
Volvariella gloiocephala - makstaine, gļotgalvainā
Volvariella hypopithys - makstaine, pūkainā
Volvariella murinella - makstaine, peļpelēkā
Volvariella surrecta – makstaine, parazītiskā

Polyporaceae
Sīkstenes, sīkstenītes
Lentinus conchatus – sīkstene, bērzu
Lentinus cyathiformis - sīkstene, kausveida
Lentinus lepideus – sīkstene, zvīņainā
Lentinus suavissimus – sīkstene, smaržīgā
Lentinus tigrinus - sīkstene, tīģeru
Lentinellus cochleatus - sīkstenīte, karotes
Lentinellus ursinus - sīkstenīte, lāču
Lentinellus vulpinus - sīkstenīte, lapsu
Citas šīs dzimtas sugas - pie piepēm

Russulaceae
Pienaines (alksnene, cūcene, krimildes, rudmieses, vilnīši)
Lactarius acerrimus - pienaine, sūrā
Lactarius albocarneus - pienaine, pelēkbālganā
Lactarius aquizonatus - pienaine, ūdensjoslu
Lactarius aspideus - pienaine, vītolu
Lactarius aurantiacus - pienaine, maigā
Lactarius bertillonii – krimilde, baltā
Lactarius blennius – pienaine, dižskābaržu
Lactarius camphoratus – pienaine, kampara
Lactarius citriolens - pienaine, skropstainā
Lactarius controversus - krimilde (pienaine), apšu
Lactarius deliciosus – rudmiese, priežu
Lactarius deterrimus – rudmiese, egļu
Lactarius fuliginosus – rudmiese, sodrējainā
Lactarius glyciosmus - pienaine, smaržīgā
Lactarius helvus - sarkandzeltaine
Lactarius lignyotus - pienaine, koksnes
Lactarius lilacinus – pienaine, ceriņu
Lactarius mammosus - pienaine, cigoriņu
Lactarius musteus – pienaine, sila
Lactarius necator – cūcene
Lactarius pallidus - pienaine, bālā
Lactarius pargamenus – krimilde, sīvā
Lactarius piperatus – krimilde, piparu
Lactarius pubescens – vilnītis, bālais
Lactarius pyrogalus - pienaine, dedzinošā
Lactarius quietus - pienaine, ozolu
Lactarius repraesentaneus - krimilde, meduszvīņu
Lactarius resimus - saldūksne
Lactarius rufus – alksnene
Lactarius scrobiculatus – eglene (krimilde, dzeltenā)
Lactarius serifluus - pienaine, seruma
Lactarius spinosulus - pienaine, zvīņainā
Lactarius subdulcis - pienaine, saldenā
Lactarius tabidus - pienaine, purva
Lactarius torminosus – vilnītis, parastais
Lactarius trivialis – pienaine, parastā
Lactarius umbrinus - pienaine, brūnganā
Lactarius utilis – pienaine, iedzeltenā
Lactarius uvidus - pienaine, slapjā
Lactarius vellereus - krimilde, samtainā
Lactarius vietus - pienaine, vīstošā
Lactarius volemus – krimilde, saldā
Bērzlapes
Russula acrifolia - bērzlape, sīvlapiņu
Russula adusta – bērzlape, tumšā
Russula aeruginea – bērzlape, zilzaļā
Russula albonigra - bērzlape, melnbaltā
Russula amarissima - bērzlape, rūgtā
Russula aurea - bērzlape, zeltainā
Russula badia - bērzlape, purpurbrūnā
Russula claroflava – bērzlape, dzeltenā
Russula consobrina – bērzlape, kūmu
Russula cyanoxantha - bērzlape, violetzaļā
Russula decolorans – bērzlape, mainīgā
Russula delica – bērzlape, baltā
Russula densifolia – bērzlape, ciešlapiņu
Russula emetica – bērzlape, sīvā
Russula exalbicans – bērzlape, bālējošā
Russula fellea - bērzlape, žults
Russula foetens – bērzlape, smirdīgā
Russula intermedia – bērzlape, Lundella
Russula mairei - bērzlape, Maira
Russula nigricans - bērzlape, melnganā
Russula ochroleuca – bērzlape, okerdzeltenā
Russula paludosa – bērzlape, purva
Russula pruinosa - bērzlape, apsarmotā
Russula rhodopoda - bērzlape, liesmainā
Russula rosea - bērzlape, rožsārtā
Russula sanguinea – bērzlape, asinssarkanā
Russula subfoetens – bērzlape, vājsmirdīgā
Russula vesca – bērzlape, plankumainā
Russula veternosa - bērzlape, miega
Russula vitellina - bērzlape, oldzeltenā
Russula xerampelina – bērzlape, siļķu

Shizophyllaceae
Skaldlapītes
Schizophyllum commune – skaldlapīte, parastā

Strobilomycetaceae
Zvīņbekas
Tylopilus felleus – žultsbeka, parastā

Strophariaceae
Liesmenes
Gymnopilus penetrans – liesmene, raiblapiņu
Gymnopilus sapineus – liesmene, skujkoku
Gymnopilus spectabilis – liesmene, ievērojamā
Sērsēnes
Hypholoma capnoides – sērsēne, dūmainā
Hypholoma fasciculare – sērsēne, rūgtā
Hypholoma lateritium – sērsēne, ķieģeļsarkanā
Hypholoma squamosa - sērsēne, zvīņainā
Zvīnenes
Pholiota alnicola - zvīņene, alkšņu
Pholiota astragalina - zvīņene, safrāna
Pholiota aurivella – zvīņene, zeltainā
Pholiota flammans – zvīņene, liesmainā
Pholiota gummosa - zvīņene, zaļganā
Pholiota heteroclita – zvīņene, smaržīgā
Pholiota lenta – zvīņene, mālubālā
Pholiota lubrica - zvīņene, glumā
Pholiota mixta - zvīņene, jauktā
Pholiota populnea – zvīņene, papeļu
Pholiota scamba - zvīņene, zīdainā
Pholiota spumosa - zvīņene, putainā
Pholiota squarrosa – zvīņene, spurainā
Pholiota squarrosoides - zvīņene, izspūrusī
Pholiota tuberculosa - zvīņene, kuprainā
Virpainītes
Stropharia aeruginosa – virpainīte, zaļā (zilzaļā)
Stropharia albocrenulata - virpainīte, baltrobainā
Stropharia alcis - virpainīte, aļņu
Stropharia cyanea – virpainīte, zilganā
Stropharia hornemannii – virpainīte, Hornemana
Pacelmenes
Kuehneromyces lignicola – pacelmene, pavasara
Kuehneromyces mutabilis – pacelmene, mainīgā

Tricholomataceae
Piltuvenes
Clitocybe brumalis – piltuvene, ziemas
Clitocybe cerussata - piltuvene, lapu (iebaltā)
Clitocybe clavipes - piltuvene, biezkāta
Clitocybe costata - piltuvene, ribainā
Clitocybe fragrans - piltuvene, aromātiskā
Clitocybe geotropa – piltuvene, dzeltenpelēkā
Clitocybe gibba – piltuvene, parastā
Clitocybe lignatilis - piltuvene, koksnes
Clitocybe nebularis – piltuvene (aplocene), dūmainā
Clitocybe odora – piltuvene, anīsa
Clitocybe pruinosa - piltuvene, apsarmotā
Vērdiņsēnes
Collybia acervata - vērdiņsēne, rudkāta
Collybia asema - vērdiņsēne, pelēkā
Collybia butyracea – vērdiņsēne, sviesta
Collybia cirrhata - vērdiņsēne, skropstainā
Collybia confluens - vērdiņsēne, kopaugošā
Collybia dryophila – vērdiņsēne, nobiru
Collybia maculata - vērdiņsēne, plankumainā
Collybia peronata – vērdiņsēne, zābakotā
Collybia tuberosa – vērdiņsēne, bumbuļu
Smiltenes
Tricholoma aestuans - smiltene, rūgtā
Tricholoma equestre - smiltene, parastā
Tricholoma flavovirens - smiltene, spīdīgā
Tricholoma frondosa - smiltene, lapkoku
Pūkaines
Tricholoma apium - pūkaine, seleriju
Tricholoma scalpturatum - pūkaine, dzeltējošā
Tricholoma columbetta - pūkaine, baložu
Tricholoma focale - pūkaine, gredzenotā
Tricholoma fulvum - pūkaine, dzeltenbrūnā
Tricholoma gausapatum - pūkaine, pinkainā
Tricholoma inamoenum - pūkaine, netīkamā
Tricholoma portentosum - pūkaine, pelēkā
Tricholoma saponaceum - pūkaine, ziepju
Tricholoma sejunctum - pūkaine, iedzeltenā
Tricholoma stiparophyllum - pūkaine, baltā
Tricholoma sulphureum - pūkaine, sēra
Tricholoma imbricatum - pūkaine, sīkzvīņu
Tricholoma terreum - pūkaine, zemes
Tricholoma vaccinum - pūkaine, govju
Tricholoma virgatum - pūkaine, svītrainā
Aplocenes
Lepista flaccida - aplocene, apvērstā
Lepista gilva - aplocene, dzeltenbrūnā
Lepista glaucocana - aplocene, zilganā
Lepista luscina - aplocene, raibā
Lepista nuda – aplocene, kailā
Lepista saeva - aplocene, divkrāsainā
Lepista sordida - aplocene, netīrā
Melnbaltenes
Melanoleuca brevipes – melnbaltene, īskātiņa
Melanoleuca cognata - melnbaltene, pavasara
Melanoleuca melaleuca - melnbaltene, parastā
Melanoleuca strictipes - melnbaltene, stīvkātiņa
Vistenes
Tricholomopsis decora – vistene, krāšņā
Tricholomopsis osiliensis - vistene, Sāmsalas (dzeltenā)
Tricholomopsis rutilans – vistene, parastā
Baltmietenes
Leucopaxillus compactus - baltmietene, trīskrāsu
Leucopaxillus giganteus – baltmietene, milzu
Skaistgalvenes
Pseudoclitocybe cyathiformis - skaistgalvene, kausveida
Pseudoclitocybe expallens - skaistgalvene, rūsganā
Dažādas
Delicatula integrella - greznulīte, baltā

Tubariaceae
Turzenes
Tubaria confragosa - turzene, gredzenotā
Tubaria conspersa - turzene, pārslainā
Tubaria furfuracea - turzene, klijainā
Liesmenītes
Flammulaster limulatus - liesmenīte, dūkstu
Flammulaster muricatus - liesmenīte, mūru

Vēl citas
Phyllotopsis nidulans - puslocene, oranžā

2. Visādas citādas sēnes

Amylocorticiaceae
Plicaturopsis crispa - kroklapīte, cirtainā

Auriscalpiaceae
Artomyces pyxidatus – svečtursēne, lapkoku
Auriscalpium vulgare – ausenīte, parastā (jeb vecāsmātes auss)

Auriculariaceae
Auricularia mesenterica – ausaine, parastā (ķidu)
Exidia cartilaginea - eksīdija, skrimšļainā
Exidia nigricans – eksīdija, melnā
Exidia pithya - eksīdija, egļu
Exidia recisa - eksīdija, saplacinātā
Exidia saccharina - eksīdija, saldā
Exidia thuretiana - eksīdija, bālganā
Exidia truncata - eksīdija, nošķeltā
Guepinia helvelloides – skrimslene, rumpuču
Pseudohydnum gelatinosum – receklene, parastā (jeb adatreceklene)

Bankeraceae
Bankera fuligineoalba - bankera, sarkstošā
Hydnellum aurantiacum - brūnzobe, oranžā
Hydnellum careuleum - brūnzobe, zilganā
Hydnellum concrescens - brūnzobe, kopaugošā
Hydnellum ferrugineum – brūnzobe, rūsganā
Hydnellum scrobitulatum – brūnzobe, grubuļainā
Phellodon confluens - baltzobe, kopaugošā
Phellodon niger - baltzobe, melnā
Phellodon tomentosus - baltzobe, tūbainā
Sarcodon glaucopus - vēršmēlene, zilkāta
Sarcodon imbricatus – vēršmēlene, egļu
Sarcodon scabrosus – vēršmēlene, rūgtā
Sarcodon squamosus – vēršmēlene, parastā

Botryosphaeriaceae
Guignardia aesculi - [pagaidām bez nosauk.]

Bulgariaceae
Bulgaria inquinans - melnkausene, daudzveidīgā (ozolu)
Holwaya mucida - holveja, gļotainā

Cantharellaceae
Gailenes, taurenes
Cantharellus cibarius – gailene, parastā
Cantharellus ferruginascens - gailene, bālā
Cantharellus lutescens – gailene, zeltkāta
Cantharellus tubaeformis – gailene, sekstainā
Cratarellus cornucopioides – taurene, rudens
Pseudocraterellus sinuosus - pataurene, viļņotā

Clavariaceae
Clavaria fragilis - vālene, trauslā
Clavulinopsis helvola - vārpstenīte, dzeltenīgā
Clavulinopsis fusiformis - vārpstenīte, zeltainā
Ramariopsis crocea - zarvālene, safrāna

Clavariadelphaceae
Clavariadelphus ligula – (diž)vālene, mēles
Clavariadelphus pistillaris - dižvālene, milzu (Herkulesa vāle)
Clavariadelphus truncatus – dižvālene, nošķeltā

Clavicipitaceae
Cordyceps capitata - milnene, galvainā
Cordyceps militaris – milnene, kara
Cordyceps ophioglossoides – milnene, čūskmēlīšu

Clavulinaceae
Clavulina cinerea - vārpstene, pelēkā
Clavulina coralloides - vārpstene, sekstainā
Clavulina rugosa - vārpstene, krokainā

Corticiales
Cytidia salicina - citīdija, kārklu (vītolu)
Vuilleminia comedens - plēvklājene, zaru

Cudoniaceae
Cudonia circinans – kudonija, ieritinātā (cirtainā)
Spathularia flavida - lāpstenīte, vāles
Spathularia rufa – lāpstenīte, rūsganā

Dacrymycetaceae
Calocera cornea - zaraine (kalocera), ragveidīgā
Calocera viscosa - zaraine (kalocera), lipīgā
Dacrymyces chrysospermus - galertene, pirkstainā (vēdekļa)
Dacrymyces stillatus - galertene, oranžā
Ditiola radicata - ditiola, sakņkāta

Elaphomycetaceae
Elaphomyces asperulus – briežtrifele, skarbā

Exobasidiaceae
Exobasidium vaccinii - eksobazīdija, brūkleņu

Geastraceae
Zemeszvaigznes
Geastrum coronatum – zemeszvaigzne, apmalotā
Geastrum minimum - zemeszvaigzne, sīkā
Geastrum pectinatum – zemeszvaigzne, sekstainā
Geastrum quadrifidum – zemeszvaigzne, vainagotā
Geastrum rufescens - zemeszvaigzne, rūsganā
Geastrum sessile – zemeszvaigzne, skropstainā
Geastrum schmidelii – zemeszvaigzne, Šmidela
Geastrum saccatum - zemeszvaigzne, [pagaidām bez epiteta]
Geastrum striatum - zemeszvaigzne, svītrainā
Geastrum triplex - zemeszvaigzne, biezstaru
Trichaster melanocephalus - skropstzvaigzne, milzu

Geoglossaceae
Zemesmēlītes
Geoglossum glabrum - zemesmēlīte, čūsku

Gomphaceae
Cūkauši
Gomphus clavatus – cūkause (bij. cūkausis), violetā

Helvellaceae
Bisītes, rumpuči
Discina perlata – bisīte, vairoga
Gyromitra esculenta – bisīte, parastā
Gyromitra gigas – bisīte, dižā
Gyromitra infula – bisīte, rudens
Gyromitra sphaerospora - bisīte, apaļsporu
Helvella acetabulum – rumpucis, kausa
Helvella atra – rumpucis, tumšais
Helvella crispa – rumpucis, krokainais
Helvella elastica - rumpucis, elastīgais
Helvella lacunosa – rumpucis, dobais
Helvella leucomelaena - rumpucis, melnbaltais
Helvella macropus – rumpucis, kātkausa
Helvella queletii – rumpucis, Kelē

Helotiaceae
Ionomidotis irregularis - jodausene, krokainā
Mitrula paludosa - micīte, purvu

Hericiaceae
Hericium coralloides – dižadatene, koraļļu (zarainā)

Hydnaceae
Hydnum repandum – adatene, jomainā (kliņģerene)
Hydnum rufescens - kliņģerene, rūsganā
Sistotrema confluens - sistotrema, kopaugošā

Hypocreales
Hypocrea pulvinata - hipokreja, piepju
Hypomyces chrysospermus - [pagaidām bez nosauk.]
Hypomyces viridis - [pagaidām bez nosauk.]
Tilachlidium brachiatum - saraine, vecsēņu

Lentariaceae
Lentaria byssiseda - lentārija, ragainā
Lentaria epichnoa - lentārija, baltā

Leotiaceae
Ascocoryne cylichnium - purpurlāsene, kausveida
Ascocoryne sarcoides – purpurlāsene, krokainā
Bisporella citrina – bisporella, citronu
Chlorociboria aeruginascens – hlorociborija, zilzaļā
Leotia lubrica – leocija, recekļainā

Meruliaceae
Bjerkandera adusta – dūmaine, pelēkā
Climacodon septentrionalis – klimakodone, ziemeļu
Phlebia centrifuga - flēbija, centrbēdzes
Phlebia radiata – flēbija, starainā
Phlebia rufa - flēbija, rūsganā
Phlebia tremellosa – flēbija, želejas

Microbotryaceae
Microbotryum tragopogonis-pratensis – melnplauka, plostbāržu

Morchellaceae
Lāčpurni, ķēvpupi
Disciotis venosa – kauslāčpurns, dzīslainais
Morchella conica - lāčpurns, smailais
Morchella elata – lāčpurns, augstais
Morchella esculenta – lāčpurns, parastais
Morchella semilibera – lāčpurns, zvanu
Verpa bohemica – ķēvpups, parastais
Verpa conica - ķēvpups, smailais

Nectriaceae
Nectria cinnabarina – nektrija, cinobrsarkanā (sarkankārpainība, lapkoku)

Nidulariaceae
Crucibulum laeve - piestenīte, parastā
Cyathus olla - kausenīte, gludā
Cyathus striatus - kausenīte, svītrainā
Nidularia deformis - ligzdenīte, saspiestā

Otideaceae
Aleuria aurantia – spulgaine, oranžā (aleirija, zeltainā)
Geopyxis carbonaria - zemeskausiņš, ogļu
Humaria hemisphaerica - humārija, puslodes
Otidea bufonia – ausene, krupju
Otidea leporina – ausene, zaķu
Otidea onotica – ausene, ēzeļu
Scutellinia scutellata - skropstene, vairoga

Peniophoraceae
Vaskaines
Peniophora incarnata - vaskaine, sārtā
Peniophora limitata - vaskaine, violetpelēkā
Peniophora polygonia - vaskaine, grubuļainā
Peniophora quercina - vaskaine, ozolu
Peniophora rufa - vaskaine, rudā

Pezizaceae
Peziza ammophila - kaussēne, smiltāju
Peziza badia – kaussēne, brūnā
Peziza varia - kaussēne, mainīgā
Peziza vesiculosa - kaussēne, pūšļu

Phallaceae
Zemestauki
Mutinus caninus - mutīne, suņu
Mutinus ravenelii – mutīne, Ravenela
Phallus hadriani – zemestauki, Hadriāna (kāpu)
Phallus impudicus – zemestauki, parastie

Phycomycetaceae
Spinellus fusiger - [pagaidām bez nosauk.]

Pucciniales
Rūsas sēnes
Gymnosporangium sabinae - rūsa, bumbieru-kadiķu
Puccinia coronata - rūsa, pabērzu-graudzāļu
Puccinia rossiana - rūsa, zilsniedzīšu
Pucciniastrum areolatum - rūsa, egļu-ievu

Pyronemataceae
Byssonectria fusispora - inermīzija, dzeltenā (kopas)
Byssonectria terrestris - bisonektrija, zemes
Geopora arenicola - zemesactiņa, smiltāja
Melastiza chateri - melastiza, oranžsarkanā
Octospora humosa - sūnkausene, dzegužlinu
Sowerbyella radiculata – soverbiella, sakņkāta

Ramariaceae
Ramaria abietina - korallene, baltegļu
Ramaria aurea – korallene, zeltainā
Ramaria eumorpha - korallene, egļu
Ramaria flava - korallene, dzeltenā
Ramaria stricta - korallene, stāvā

Rhizinaceae
Rhizina undulata - saknene, uzpūstā

Rhytismataceae
Rhytisma acerinum – ritisma, kļavu

Sarcoscyphaceae
Sarcoscypha austriaca – agrene, Austrijas

Sarcosomataceae
Pseudoplectania nigrella – pseidoplektānija (spožkausene), melnā
Sarcosoma globosum - sarkosoma, toverīšu
Urnula craterium – urnula, krātera

Sebacinaceae
Craterocolla cerasi - kausreceklene, ķiršu
Sebacina incrustans - taukaine, apaugošā

Sclerotiniaceae
Dumontinia tuberosa - sklerocīnija, bumbuļu
Encoelia fascicularis - graudaine, apšu
Encoelia furfuracea - graudaine, lazdu

Sparassidaceae
Sparassis crispa – kazbārde, krokainā

Taphrinaceae
Taphrina betulina – tafrīna, bērzu (jeb vējslota)

Thelephoraceae
Thelephora anthocephala - kārpsēne, asteru
Thelephora palmata - kārpsēne, smirdīgā
Thelephora penicillata - kārpsēne, smalkā
Thelephora terrestris - kārpsēne, zemes

Tremellaceae
Tremella encephala – receklene, smadzeņveida
Tremella foliacea – receklene, brūnā (tumšbrūnā)
Tremella mesenterica – receklene, dzeltenā

Tuberaceae
Choiromyces meandriformis - cūktrifele, baltā

Typhulaceae
Macrotyphula filiformis - stobrene, doņu
Macrotyphula fistulosa - stobrene, dobā

Xylariaceae
Biscogniauxia repanda - oglene, kroņmalu
Daldinia concentrica – daldīnija, lodveida
Hypoxylon fuscum - [pagaidām bez nosauk.]
Hypoxylon multiforme - cietsēne, stumbru
Hypoxylon vogesiacum - [pagaidām bez nosauk.]
Kretzschmaria deusta - grubulene, ogļmelnā
Xylaria hypoxylon – ksilārija, briežu
Xylaria polymorpha – ksilārija, daudzveidīgā

3. Dažādas (nesakārtotas)

Asterodon ferruginosus - rūsassēne, sarainā
Camarops petersii - [pagaidām bez nosauk.]
Coniophora puteana - pagrabsēne, brūnā
Cylindrobasidium evolvens - paugurklājene, viļņainā
Dentipellis fragilis - adatene, trauslā
Hohenbuehelia petaloides - gliemežnīcene, vainaglapu
Immotthia atrograna - [pagaidām bez nosauk.]
Penicillium brevicompactum - pelējums, dzeltenpēdeņu
Phleogena faginea - fleogēna, dižskābaržu
Sawadaea tulasnei - īstā miltrasa, kļavu
Sporophagomyces chrysostomus - [pagaidām bez nosauk.]
Steccherinum ochraceum - īszobe, dzeltenā
Tarzetta cupularis - glāzenīte, robainā

4. Pūpēži un piepes

PŪPĒŽI (visādi)

Calvatia utriformis - zaķpūpēdis, parastais
Disciseda bovista – bļodenīte, pūpēdīšu
Langermannia gigantea – apaļpūpēdis, milzu
Lycoperdon echinatum - pūpēdis, ežu
Lycoperdon perlatum – pūpēdis, kārpainais
Lycoperdon pyriforme - pūpēdis, bumbieru
Rhizopogon obtextus - jumjupūpēdis, iedzeltenais
Scleroderma bovista - cietpūpēdis, brūnais
Scleroderma citrinum - cietpūpēdis, parastais

PIEPES, SĪKPIEPES, KLĀJPIEPES

Albatrellus ovinus – aitpiepe, parastā
Antrodia serialis - antrodija, rindu
Antrodia sinuosa - antrodija, viļņainā
Antrodiella hoehnelii - antrodīte, Hēnela
Aurantiporus fissilis - sierpiepe, izstieptā
Cerrena unicolor - cerēna, vienkrāsas
Climacocystis borealis - klimakociste, ziemeļu
Coltricia perennis – sausene, divgadīgā
Coriolopsis trogii – sarene, krāšņā
Daedalea quercina – ozolpiepe, korķainā
Daedaleopsis confragosa - labirintpiepe, parastā
Datronia mollis - datronija, parastā
Dichomitus campestris - lazdupiepe, parastā
Diplomitoporus flavescens - diplomitopore, iedzeltenā
Fistulina hepatica – aknene, parastā
Fomes fomentarius – posapiepe, īstā
Fomitopsis pinicola – apmalpiepe, parastā
Fomitopsis rosea - apmalpiepe, rožainā
Ganoderma applanatum – plakanpiepe, parastā
Ganoderma lucidum – plakanpiepe, lakas
Gloeoporus dichrous – plānpiepe, divkrāsu
Gloeoporus taxicola – plānpiepe, purpura
Gloephyllum odoratum – sētaspiepe, smaržīgā
Gloephyllum sepiarium – sētaspiepe, parastā
Grifola frondosa – čemurene, daivainā
Hapalopilus croceus – zeltpore, košā
Hapalopilus nidulans – zeltpore, parastā
Heterobasidion annosum - sakņupiepe, priežu
Heterobasidion parviporum - sakņupiepe, egļu
Hymenochaete rubiginosa - brūnsvārcene, ozolu
Hymenochaete tabacina - brūnsvārcene, lazdu
Ischnoderma benzoinum - samtpiepe, melnā
Inonotus leporinus - spulgpiepe, zaķu
Inonotus obliquus – spulgpiepe, melnā (jeb čaga)
Inonotus radiatus – spulgpiepe, alkšņu
Laetiporus sulphureus – sērpiepe, parastā
Lenzites betulina – lapiņpiepe, bērzu
Omnia tomentosa – onnija, samtainā
Oxyporus corticola - apaļpore, mizas
Oxyporus populinus – apaļpore, kļavu
Phaeolus schweinitzii – filcene, Šveinica
Phanerochaete sanguinea - [pagaidām bez nosauk.]
Phellinus cinereus - cietpiepe, [pagaidām bez epiteta]
Phellinus conchatus - cietpiepe, ieliektā
Phellinus ferrugineofuscus - cietpiepe, tumšbrūnā
Phellinus igniarius - cietpiepe, parastā
Phellinus laevigatus - cietpiepe, gludā
Phellinus nigricans - cietpiepe, melnā
Phellinus nigrolimitatus - cietpiepe, melnsvītras
Phellinus pini – cietpiepe, priežu
Phellinus pomaceus - cietpiepe, augļukoku
Phellinus punctatus - cietpiepe, pelēkā
Phellinus robustus – cietpiepe, ozolu
Phellinus tremulae - ciepiepe, apšu
Piptoporus betulinus – bērzupiepe, brūnā
Polyporus badius – kātiņpiepe, kastaņbrūnā
Polyporus ciliatus – kātiņpiepe, skropstainā
Polyporus squamosus – kātiņpiepe, zvīņainā
Polyporus tubaeformis - kātiņpiepe, taures (piltuvveida)
Polyporus tuberaster - kātiņpiepe, bumbuļa
Polyporus umbellatus – kātiņpiepe, čemurainā
Polyporus varius - kātiņpiepe, mainīgā
Postia caesia - mīkstpiepe, zilganā
Postia placenta - mīkstpiepe, sārtā
Postia ptychogaster - mīkstpiepe, pūkainā
Postia subcaesia - mīkstpiepe, lapkoku
Pycnoporellus alboluteus - egļpiepe, baltdzeltenā
Pycnoporellus fulgens – egļpiepe, liesmainā
Pycnoporus cinnabarinus – cinobrpiepe, parastā
Rigidoporus crocatus - cietpore, melnējošā
Schizopora paradoxa - šķeltpiepe, maldinošā
Stereum gausapatum – sīkpiepe, ozolu
Stereum hirsutum – sīkpiepe, sarainā
Stereum rugosum – sīkpiepe, raupjā
Stereum sanguinolentum - sīkpiepe, asinssarkanā
Stereum subtomentosum - sīkpiepe, alkšņu
Trametes hirsuta – tauriņpiepe, sarainā
Trametes ochracea – tauriņpiepe, dzeltenā
Trametes pubescens – tauriņpiepe, pūkainā
Trametes suaveolens – tauriņpiepe, smaržīgā
Trametes versicolor – tauriņpiepe, raibā
Trichaptum abietinum – violetpiepe, egļu
Xylobolus frustulatus - rūtaine, plaisājošā

 
Latvijas gļotsēņu fotogrāfijas
(mūsu fotografēto ģinšu uzskaitījums)
 
 

Lai gan gļotsēnes sen vairs nepieskaita sēnēm, senes.lv+fungi.lv arhīvā ir ne mazums gļotsēņu fotogrāfiju. Visas nofotografētās gļotsēnes ir augušas Latvijas teritorijā, un visas ir uzņemtas tieši to augšanas vietā.

Visu šo fotogrāfiju autors ir abu vietņu pastāvīgais fotogrāfs, kuram pieder pilnas tiesības uz šiem attēliem. Fotogrāfiju izmēri: lielākoties 16 Mpix, 5 Mpix vai 1,2 Mpix (atsevišķos vissliktākajos gadījumos - 0,3 Mpix). Nedaudzas mūsu gļotsēņu fotogrāfijas ir samazinātā izmērā (0,2 Mpix) publicētas vietnē dziedava.lv.

Šis ģinšu saraksts ir visai nepilnīgs (un, iesp., neprecīzs), jo gļotsēnes ir pavisam ārpus mūsu interešu loka. No katras sarakstā pieminētās ģints ir nofotografēta pārsvarā viena, paretam divas vai trīs gļotsēņu sugas.

 
 Badhamia, Ceratiomyxa, Cribraria, Fuligo, Hemitrichia, Lycogala, Metatrichia, Stemonitis, Trichia
 

 

Vietnes sadaļas

 

Titullappuse