Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

1.reizi atrastās 

Smadzeņveida receklene Latvijā
Pārslainās bekas blāvā var. Tremella encephala Rūsganā lāpstenīte
 

Smadzeņveida receklene ir želejveidīga sēne, kas vēsā mitrā laikā mēdz augt uz skujukoku kritalām. Plašāk par šo sugu, ieskaitot 9 lielus foto, sk. mūsu starptautiskajā vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.

 

Pašus pirmos sugas eksemplārus pamanīja Zanda Mūkina 2004. gada 28. martā Rīgā, Mežaparkā pie kādreizējā Bērnu dzelzceļa gala stacijas. Sēnes auga uz divām nelielām, nesen nolūzušām priedītēm. Vēlāk pavasarī Dr.biol. Edgars Vimba apstiprināja, ka jaunatrastā suga tiešām ir Tremella encephala. Tā paša gada 31. oktobrī Inita Dāniele atrada šīs sugas sēni arī Valmieras rajona Naukšēnu pagastā.

 

Sekojošajos gados, pateicoties vien nedaudziem aktīviem novērotājiem, smadzeņveida receklene ir Latvijas skujukoku mežos pamanīta desmitiem vietu, lielākoties Rīgas pilsētas mežos (Zanda Mūkina, Edgars Mūkins, Julita Kluša), Engures apkārtnē (Julita Kluša) un Silciema apkārtnē (Edgars Mūkins). Tālu ārpus šiem reģioniem smadzeņveida receklene šajā laikposmā ir droši konstatēta tikai septiņās vietās Vidzemē; šāds deficīts acīmredzot skaidrojams ar apstākli, ka tur tā nav sistemātiski meklēta. Lielākā daļa atradņu ir pamanītas uz nelielu priedīšu kritalām, daudz retāk - uz nelielu eglīšu kritalām. 2014. gadā pie Silciema Edgars Mūkins uzgāja daudzas smadzeņveida recekleņu grupas arī pēc meža ciršanas atstātā priežu zaru klājienā. Kopumā tagad ir pamats uzskatīt, ka suga ir diezgan izplatīta. Visagrākais novērojums rudenī ir fiksēts 6. oktobrī (E.M.), bet visvēlākais pavasarī - 3. jūnijā (J.K.).

  
Sīkāk sugas atradumi Latvijā ir izklāstīti mūsu vietnē šeit.
 

Pirmās Latvijā atrastās smadzeņveida receklenes.
Vairāk un lielākus foto sk. fungi.lv, konkrēti, šeit.

Pārslainās bekas blāvā var.

1.reizi atrastās 

Rūsganā lāpstenīte