Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

1.reizi atrastās 

Kelē rumpucis Latvijā
Rūsganā lāpstenīte Helvella queletii Sakņkāta soverbiella
 

Kelē rumpucis ir neliela askusēne, kura aug uz zemes. Atgādina cepurīšu sēni, tikai ar rievotu kātiņu. Ilustrētu sugas aprakstu (angļu un latv.val.) sk. mūsu starptautiskajā vietnē fungi.lv, konkrēti šeit.

 

Pirmos divus šīs sugas eksemplārus atrada Zanda Mūkina 2004. gada jūnijā—jūlijā Baldones pilsētas ziemeļu nomalē, meža malā dažu desmitu metru attālumā vienu no otra; taču atradumu suga toreiz netika noskaidrota. Kad Edgars Mūkins 2007. gada maijā gandrīz turpat uzgāja vēl trešo eksemplāru, pirmatradēja provizoriski noteica tā sugu - Kelē rumpucis, ko drīz apstiprināja Dr.biol. Edgars Vimba. 2011. gada jūnijā Edgars Mūkins uzgāja vairākus nelielus šī rumpuča eksemplārus arī Siguldas kapos. Nākamajā gadā neviens augļķermenis vairs neizauga, iesp., sakarā ar atradnes postījumu, kapavietā veicot jaunu apbedījumu. Taču 2013. gada maijā tur atkal izauga pusotrs desmits sīku augļķermeņu. Viens eksemplārs tika turpat konstatēts arī 2014. gada maijā, četri eksemplāri - 2015. gada maijā; 2016. gadā atradne bija tukša. Ziņas par varbūtējiem sugas atradumiem citviet nav apstiprinājušās.

 

Viens no pirmajiem Latvijā atrastajiem Kelē rumpučiem.
Vairāk foto (arī citus eks.) sk. fungi.lv, konkrēti, šeit,
kā arī senes.lv attiecīgo gadu/mēnešu fotohronikās.

Rūsganā lāpstenīte

1.reizi atrastās 

Sakņkāta soverbiella