Vietnes sadaļas

Piepes, sīkpiepes

Laškrāsas zeltpore
Hapalopilus salmonicolor*
 

Viengadīga piepe, kas aug uz skujukoku kritalām. Ļoti reta, iekļauta Aizsargājamo sugu sarakstā. Atrasta septiņās vai tml. vietās, pārsvarā GNP.
----------------
* Mūsdienu pētījumi liecina, ka agrāk ar nosaukumu Hapalopilus salmonicolor pazīstamā suga faktiski ietver vairākas savstarpēji ļoti līdzīgas sugas. Latvijā uzietie eksemplāri visdrīzāk ir lielā vairākumā piederīgi sugai Hapalopilus aurantiacus, vienā atradnē - sugai Hapalopilus ochraceolateritius.

Tā kā Latvijas vadošie piepju speciālisti - Dabas muzeja mikoloģe Diāna Meiere un biotopu eksperts Ivars Leimanis - bija izteikuši atšķirīgus viedokļus par šajā lappusē 
iepriekš atainotās piepes (atrasta Gaujas Nacionālajā parkā lejpus Krimuldas 2011.g. 22. maijā) piederību laškrāsas zeltporēm, attiecīgie attēli ir drošības labad izņemti.
(Sugas lappuse tiks atjaunota mūsu vietnei tipiskajā veidolā un apjomā, ja mums gadīsies uziet un kvalitatīvi nofotografēt pilnīgi nešaubīgu šī sugu kompleksa atradni.)

Piepes, sīkpiepes